Professor Kimmo Tuominen belyser mörk materia

Vanlig materia står bara för en bråkdel av all materia i universum. Den mörka materians uppkomst och egenskaper väntar ännu på att utredas.

Vad forskar du om?

Om den mörka materian i universum är en ny elementarpartikel är det möjligt att miljarder med partiklar av mörk materia strömmar igenom oss varje sekund. Målet med min forskning är att utreda egenskaperna hos en partikel av mörk materia och hur det skulle kunna gå att upptäcka partiklar av mörk materia.

Vad kommer din forskning att påverka, och hur?

Syftet med grundforskningen är att öka den mänskliga kunskapen. Vi har exakt kunskap om strukturen för vanlig materia och egenskaperna hos dess interaktioner. Det verkar emellertid som om endast en sjättedel av all materia i universum består av vanlig materia – mörk materia spelar en viktigare roll.

Vi vet ännu inte exakt vad mörk materia är eller hur den har uppstått i det tidiga universum. Vi vet inte heller om det möjligtvis finns någon koppling mellan mörk och synlig materia.

Vad inspirerar dig särskilt mycket inom ditt område just nu?

Jag inspireras av naturens begriplighet. Grundforskningen i teoretisk fysik erbjuder en lärmiljö för analytiskt tänkande, teoretiska modeller och verktyg för beräkningsvetenskap som sträcker sig längre än till enskilda fenomen.

Metoderna som används i forskningen om mörk materia kan också användas för att förstå till exempel klimatförändringen eller för att utveckla medicinska avbildningsmetoder.

 

Kimmo Tuominen är professor i teoretisk partikelfysik vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Läs mer om andra nya professorer.