Kvanttekniken kan revolutionera hälsovård samt energi- och matproduktion

Sabrina Maniscalco arbetar tillsammans med datavetenskapare, filosofer, neurologiforskare, spelutvecklare och lärare. Det öppnar upp nya vyer för en professor i kvantinformation.

Vad forskar du i?

Jag forskar mycket vitt och brett i kvantfysik och -teknik. Min grupp studerar de grundläggande frågorna inom kvantfysik, såsom verklighetens beskaffenhet, medvetenhet och livets ursprung. Dessutom studerar vi mera tillämpade faktorer, som tekniska lösningar som baserar sig på kvantfysik, och deras verkan på samhället.

Jag tycker det är fint att vår forskning är genuint mångvetenskaplig: jag samarbetar med experter i datavetenskap, filosofer, neurologiforskare, spelutvecklare, lärare, kemister och många andra. Kvantfysik är en grundteori som beskriver världsalltet, så forskningen berör gränssnittet till många olika vetenskapsgrenar. Det är särskilt betydande just nu när den tekniska utvecklingen har gått så långt att vi kan reglera de enskilda delfaktorerna av materia och energi mycket noggrant.

Hur och på vad har din forskning inverkan?

Kvanttekniken revolutionerar samhället eftersom dess tillämpningar kommer att hjälpa oss genomföra räkneuppgifter som idag ännu är omöjliga. Då storleken på uppgifterna växer kan datorerna inte mera effektivt lösa problem, antingen för att de har för lite minne eller för att prestandatiden är oändligt lång – längre än hela åldern på världsalltet.  Kvantdatorerna kan åtgärda den flaskhalsen.

Effekten är revolutionerande i t.ex. beräkningskemi som baserar sig på artificiell intelligens och i medicinutveckling, samt utvecklingen av nya material och gödsel. Inom dessa sektorer kan man med hjälp av kvantdatorer utveckla nya metoder för att besvara mänsklighetens största utmaningar: problem som berör klimatförändringen, hållbar produktion och konsumtion, hälsovård och energi. Det är fantastiskt att inse hur omfattande följderna kan vara.

Vad inspirerar dig särskilt mycket inom ditt fält just nu?

Jag känner passion för mitt arbete. Samarbetet med människor från olika sektorer utmanar min kreativitet, och jag är verkligen entusiastisk över att resultaten från vetenskapssamfundet kan ha en så djupgående effekt. Jag är mest inspirerad av kvantfysikens fascination och egendomlighet jämfört med vardagslivet. Det vidgar mina vyer och väcker min kreativitet.

Varje dag har jag kontakt med naturens under och försöker lösa världsalltets gåtor. Det är respektingivande och inspirerande. Det är som att se på ett vackert landskap, utom att vi forskare ser på det via matematiska och fysikaliska formler. Det oavsett ger upplevelsen oss samma känsla av skönhet och ro som alla andra.

Sabrina Maniscalco är professor i kvantinformation och -logik vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.