Hur uppstår luftföroreningar och hur avlägsnas de?

Luftburna partiklar i atmosfären orsakar fler dödsfall än tobaksrökning och infektionssjukdomar sammantaget. Därför är det viktigt att förstå mekanismerna bakom deras uppkomst, säger professor Matti Rissanen.

Vad forskar du i?

Jag undersöker snabba kemiska reaktioner i atmosfären som har en kritisk betydelse för såväl uppkomsten som avlägsnandet av luftföroreningar. Kärnan av min forskning utgörs av hur atmosfärens luftburna partiklar bildas av gasformiga utgångsämnen. Det här är tyvärr fortfarande ett föga utforskat område trots årtionden av forskning.

Vad kommer din forskning att påverka, och hur?

Luftburna partiklar i atmosfären och övriga föroreningar påverkar varje människa på jordklotet. De luftburna partiklarna i atmosfären anses vara den största orsaken till för tidiga dödsfall och de förorsakar fler dödsfall än tobaksrökning och infektionssjukdomar tillsammans. För att vi ska kunna begränsa att luftburna partiklar bildas är det synnerligen viktigt att ända ner på molekylär nivå förstå vilka mekanismer som får dem att bildas.

Vad inspirerar dig särskilt mycket inom ditt område just nu?

Jag är särskilt inspirerad av den snabba utvecklingen av instrument och beräkningsmetoder. Utvecklingen öppnar hela tiden nya fönster till processerna på molekylnivå och nästan dagligen lär vi oss något nytt. Vi kan inte heller på förhand veta vad dagen kommer att föra med sig. Varje dag ges vi möjlighet att hitta något nytt som är omvälvande för vårt forskningsområde!

 

Matti Rissanen är professor i fysikalisk kemi vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Läs mer om andra nya professorer.