Helsingfors universitets spin-out-företag Nanoform skall börslista sig

Under det första årtiondet av millenniet utvecklades en metod för att skapa små läkemedelspartiklar vid laboratoriet för elektronik vid Helsingfor suniversitet. Knappt fem år sedan grundades ett företag som baserade sig på metoden, Nanoform Finland, ett nanoteknologiföretag inom läkemedelsindustrin, som nu siktar på att lista sig på börsen.

Grundforskningen vid forskningslaboratoriet för elektronik har frambringat storskalig företagsverksamhet. Det blev möjligt tack vare en utmärkt idé, de engagerade forskarna, samt stödet från Helsingfors universitet till kommersialiseringen av innovationen.

− Börsintroduktionen är ett tecken på starkt förtroende för företagets teknologi och utsikter för tillväxt på den globala läkemedelsmarknaden. Det är också ett tydligt bevis på att forskningen vid Helsingfors universitet kan skapa omvälvande innovativa lösningar som är till nytta för hela världen, säger CEO Jari Strandman från Helsinki Innovation Services.

Mindre storlek ger mera effekt

Nanoforms skalbara, patenterade CESS®-teknik skapar små läkemedelspartiklar, vilket i sin tur förbättrar tillvaratagandet och effekten hos läkemedlet.

− Förenklat är det frågan om en metod som skapar små molekylklungor, eller partiklar, utan att deras kemiska egenskaper far illa, säger grundaren av Nanoform, professor Edward Haeggström.

Läkemedelspartikeln kristalliseras åter i storleksordningen 10-200 nanometer med hjälp av överkritisk koldioxid. Tack vare nanoniseringen växer partikelns yta i förhållande till volymen, vilket förbättrar lösbarheten och gör den snabbare.

Genom nanonisering kan man avsevärt öka på mängden läkemedel som går vidare till kliniska undersökningar och släpps ut på marknaden.

Det är nämligen många läkemedelskandidater som förkastas på grund av alltför svaga verkningar. Det är endast en femtedel av de årligen påbörjade 200-300 medicinutvecklingsprojekten som klarar sig genom de kliniska testerna och ända till apotekshyllan. 15-20 % av haverierna beror på att läkemedlet inte löser upp sig tillräckligt för att verka på önskat sätt i kroppen.

− Vi ger dessa misslyckade läkemedel en ny chans, säger Hæggström.

Innovationsfinansiering till grundforskningen bär frukt

Nanoform har framskridit med en väldig fart. I april fick företaget tillstånd av Fimea att grunda en läkemedelsfabrik.

− Vi har fått nya kunder, t.o.m. under den värsta coronakrisen, konstaterar Hæggström.

Metoden utvecklades vid Helsingfors universitet i forskningslaboratoriet för elektronik, som leds av Hæggström, i samarbete med Jouko Yliruusi, professor i farmasiteknologi. Genom att kommersialisera innovationer som skapats inom akademisk forskning kommer de till nytta för hela samhället.

− Det här är ett utmärkt exempel på hur grundforskningen kan ge upphov till omfattande företagsverksamhet inom ett fåtal år, så länge man har en bra idé och bra aktörer, konstaterar Kai Nordlund, dekanus för matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Helsingfors universitet stöder kommersialiseringen av forskarnas – och de studerandes – innovationer på många vis, med målsättningen att lösa globala problem och göra forskningsresultaten tillgängliga för hela samhället.

− Universitetet gav mig frihet att forska i vad jag ville, samt uppmuntran och stöd för att försöka kommersialisera råvaran, säger professor Hæggström om sina första steg med sin innovation.

Nanoform har grundats i enlighet med kommersialiseringsreglerna och -processerna i bruk vid Helsingfors universitet. Helsinki Innovation Services (HIS), som ägs av Helsingfors universitet, hjälper forskare med kommersialiseringen av sina innovationer.

Mera information

professor Edward Haeggström, grundare av Nanoform

edward.haeggstrom@helsinki.fi

tel. 050 3175 493

dekanus Kai Nordlund

kai.nordlund@helsinki.fi

tel. 02 9415 0007

@kai_nordlund

CEO Jari Strandman

Helsinki innovation Services (HIS)

jari.strandman@his.fi

tel. 040 7006 968

Forskningsnyheten på Helsingfors universitets webbsite: Nanoform krymper läkemedelspartikeln (på finska)

Notis på Nanoforms webbsite: Nanoform announces intention to float in Finland and Sweden