Yhteystiedot

Helsingin Innovaatiopalvelut Oy:n toimisto sijaitsee osoitteessa Vuorikatu 7, 4. kerros (Kaisa-talo), 00100 Helsinki.

Alta löydät tarkemmat tiedot työntekijöistämme sekä osoite- ja laskutustiedot.

Ota yhteyttä suoraan tai jätä yhteystietosi, niin palaamme pian asiaan.

Jari Strandman on erikoistunut yritysten liiketoiminnan kehittämiseen, kumppanuuksiin sekä kansainvälistämiseen vaikuttamalla sekä yrittäjänä että hallituksen jäsenenä startup-yrityksissä Suomessa, Kanadassa ja Iso-Britanniassa. Strandmanilla on kokemusta kansainvälisestä liiketoiminnasta muun muassa Sisun ja Partek Cargotecin kaltaisissa yrityksissä. Strandmanilla on kokemusta yliopistotutkimuksesta syntyvien ideoiden ja keksintöjen kaupallistamisesta paitsi suomalaisissa yliopistoissa, myös MIT:sta yliopiston Industrial Liaisons -ohjelman parista sekä Oxfordin yliopistosta, jonka kanssa hän teki yhteistyötä työskennellessään SRC:llä.

Yhteystiedot
Email: jari.strandman@helsinki.fi
Puhelin: 0407006968

Milla Koistinaho työskentelee HIS:n operatiivisena johtajana. Keksintöjen ja ideoiden arvioinnista ja edistämisestä, kaupallistamisen valmisteluista ja uuden liiketoiminnan kehittämisestä vastaavat prosessien omistajat sekä HIS:n kaupallistamisasiantuntijat raportoivat Millalle. Operatiivisen johtajan työtehtävien lisäksi Milla vastaa immateriaalioikeuksien suojaamisen ja kaupallistamisen prosessista.

Millalla on yli 17 vuoden kokemus akateemisten tutkimuslähtöisten yritysten johtotehtävistä sekä varhaisen vaiheen keksintöjen kaupallistamisesta. Hän on ollut perustamassa kolmea suomalaiseen huippututkimukseen perustuvaa lääkekehitysalan start-up yhtiötä. Milla on aiemmin toiminut 9 vuoden ajan yrittäjänä ja toimitusjohtajana non-kliinisen vaiheen yksityisessä lääkekehitysyhtiössä vastaten innovaatiotoiminnasta, tutkimuksen ja tutkimuskumppanuuksien johtamisesta, rahoituksen hankkimisesta ja liiketoiminnan kehittämisestä. Milla on kansainvälisesti hyvin verkostoitunut ja hän on mm. työskennellyt myös post doc -tutkijana biofarmaseuttisissa hankkeissa Eli Lilly and Company -yhtiössä Yhdysvalloissa. Milla on johtanut ja kaupallistanut useita varhaisvaiheen lääkekehityshankkeita erityisesti keskushermostosairauksien ja onkologian terapia-alueilla.

Milla on Itä-Suomen yliopiston dosentti neurobiologian alalla. Hän on suorittanut filosofian tohtorin tutkinnon Kuopion yliopistossa. Väitöskirjansa Milla teki yhteistyössä Stanfordin yliopiston ja Kalifornian piilaaksossa sijaitsevan keskisuuren biofarmaseuttisen yhtiön, Scios Inc.'n kanssa. Milla on toiminut vuodesta 2013 alkaen Suomen bioteollisuus ry:n hallituksen jäsenenä.

Milla on HIS:n kampusvastaava Viikissä.

Yhteystiedot
Email: milla.koistinaho@helsinki.fi
Puhelin: 0445900603

Heli Lahtinen vastaa HIS:n toimiston arjen sujuvuudesta ja hoitaa yrityksen taloushallinnollisia ja viestinnällisiä tehtäviä. HIS:n yhteyshenkilönä hän myös vastaa yritystä koskeviin yleisiin kysymyksiin.

Yhteystiedot
Email: heli.lahtinen@helsinki.fi
Puhelin: 0505477299

Kari Sinivuori vastaa kaupallistamiseen valittujen hankkeiden liiketoiminnan kehittämisestä, etsien tiimeihin täydentävää osaamista ja sparraamalla liiketoimintamallit markkinakelpoisiksi.

Karin ammatillinen tausta on liiketoiminnan kehittämisessä, varainhallinnassa ja johtamisessa. Hän on toiminut muun muassa Fortum Power and Heat Oy:n Baltian alueen ja Alstomin Suomen toimialueesta vastaavana johtajana. Liikejohdon konsultointikokemusta Kari on hankkinut vetäessään Pöyry Management Consultingin Suomen energia-tiimiä. Hän on myös toiminut yrittäjänä ja myöhemmin sijoittajana perustamassaan ympäristörahastoyhtiö GreenStream Network Oy:ssä. 

Koulutukseltaan Kari on tuotantotalouden DI Lappeenrannan teknillistä korkeakoulusta.

Kari on HIS:n kampusvastaava Kumpulassa.

Yhteystiedot
Email: kari.sinivuori@helsinki.fi
Puhelin: 0503860444

Sara Kangaspeskan vastuualueina ovat keksintö- ja ideailmoitusten edistäminen ja käsittely HIS:issä sekä niistä kumpuavien immateriaalioikeuksien hyödyntäminen. Saran tehtäviin kuuluvat tutkijarajapinnassa toimiminen, patentointi- ja markkinaselvitykset, sekä kaupallistamishankkeiden edistäminen ja toteuttaminen.

Sara on molekyylibiologi ja biokemisti, jolla on kokemusta kansainvälisistä tutkimuslaitoksista mukaan lukien Oak Ridge National Laboratory (ORNL, USA) and European Molecular Biology Laboratory (EMBL, Saksa). Aiemmin Sara on työskennellyt tutkijatohtorina Suomen Molekyylilääketieteen Instituutissa FIMM:issä, jossa hän perehtyi mm. lääkeaineresistenssin syntymekanismeihin syöpäsoluissa.

Sara on suorittanut tohtorintutkintonsa Euroopan Molekyylibiologian Laboratoriossa (EMBL:ssä) / Heidelbergin yliopistossa, ja maisterin tutkintonsa Åbo Akademissa. Sara on suorittanut Aalto PRO pitkän patenttikurssin (Patentit-Teollisuus-Tekniikka) sekä opiskellut taloustieteitä Aalto-yliopistossa.

Sara on HIS:n kampusvastaava Meilahdessa.

Yhteystiedot
Email: sara.kangaspeska@helsinki.fi
Puhelin: 0440127267

Pia Kostiainen hoitaa HIS:ssä Helsingin yliopiston keksintöilmoitusprosessiin, immateriaaliomaisuuden luomiseen ja patenttisalkun hallintaan liittyviä asioita. Pia on aiemmin työskennellyt patentti-insinöörinä ja patenttiasiamiehenä sekä tuoteturva- ja kemikaalilupa-asioiden parissa. Hänellä on myös kokemusta teollisuuden tuotekehityksestä ja myynnistä.

Pia on koulutukseltaan kemiantekniikan DI Teknillisestä Korkeakoulusta (nykyisin Aalto-yliopisto)

Yhteystiedot
Email: pia.kostiainen@helsinki.fi
Puhelin: 0503099796

Petri Junttila tunnistaa Helsingin yliopiston sosiaalisten, kasvatustieteellisten ja humanististen tieteiden tutkimuksesta syntyviä keksintöjä ja arvioi niiden kaupallista potentiaalia. Edistääkseen keksintöjen syntymistä, Petri edistää tutkijoiden tietämystä kaupallistamisen tavoista, väylistä ja mahdollisuuksista. Hän myös auttaa tutkijatiimejä vivuttamaan keksintöjensä vaikuttavuutta rahoitettujen kaupallistamishankkeiden kautta.

Yli 10-vuotisella urallaan Petri on tukenut lukuisia pieniä ja suuria, yksityisiä ja julkisia organisaatioita liiketoiminnan kehittämisessä sekä toimintaympäristön analysoimisessa. Hän on työskennellyt mm. M&A konsulttina EY:llä, sekä johtanut perustamaansa brandi- ja digitaalisen palvelukehityksen toimistoa Nórr Designia. Petrillä on monipuolista kokemusta liiketoiminnan käynnistämisestä, johtamisesta, myyntityöstä ja rahoituksesta.

Petrillä on KTM-tutkinto (yrittäjyys, johtaminen) Aalto-yliopistosta, missä hän suoritti myös poikkitieteellistä ja asiakaslähtöistä kehittämistä tukevan IDBM-kokonaisuuden. Petri on opiskellut lisäksi kansainvälistä liiketoimintaa ja johtamista Englannissa, Saksassa ja Yhdysvalloissa.

Yhteystiedot
Email: petri.junttila@helsinki.fi
Puhelin: 0407757852

Gen Tamjar arvioi, edistää ja kaupallistaa uusia tutkimukseen liittyviä keksintöjä Helsingin yliopistossa keskittyen erityisesti lääkekehityksen projekteihin ja terapeuttisiin kehityshankkeisiin.

Gen on työskennellyt tutkijatohtorina Dundeen yliopiston MRC Protein Phosphorylation & Ubiquitylation Unit -yksikössä hermorappeumasairauksien rakennebiologian projekteissa. Tämän jälkeen hänet nimitettiin Dundeen yliopiston varhaisen vaiheen lääkekehityshankkeista vastaavan yksikön (DDU) tieteelliseksi yhteyshenkilöksi. DDU on Iso-Britannian lippulaivahanke, joka on toteutettu yhteistyössä johtavien lääkeyhtiöiden asiantuntijoiden kanssa. Vuonna 2018 hänet rekrytoitiin Helsingin yliopistoon yritysyhteistyön Senior Advisoriksi.

Genillä on laaja monitieteellinen tausta biolääketieteellisestä tutkimuksesta alkaen hänen kemian opinnoistaan Lomonosovin Moskovan valtionyliopistossa. Hän suoritti maisterin ja tohtorintutkinnot molekyylibiologian ja biolääketieteen ohjelmassa CIC bioGUNE:ssa ja Espanjan Baskimaan yliopistossa erikoistuen trinukleotiditoistoista aiheutuviin sairauksiin.  Vuonna 2017 hän sai arvostetun LifeArc-AUTM Technology Transfer -apurahan. 

Yhteystiedot
Email: gen.tamjar@helsinki.fi
Puhelin: 0503773384

Alexander Lagerman vastaa projektinhallinnasta ja tukee liiketoiminnan kehittämisessä erityisesti terveydenhuoltoon ja muuhun Life Science -alueeseen liittyviä HY:n kaupallistamisprojekteja. 

Alexanderilla on kokemusta liikkeenjohdon konsultoinnista, myynnistä ja yrittäjyydestä. Hän on työskennellyt monien eri yritysten kanssa ja laaja-alaisesti useissa innovaatioprojekteissa hammashoidosta ja elintarvikealan innovaatioista laboratoriotarvikkeiden ja lääkeaihioiden kaupallistamiseen. Hän on osallistunut myös erilaisiin varainhankintatoimiin edistäen rahoitussuunnittelua, kaupallista kehitystä  ja viestintää. 

Alexanderilla  on maisterin tutkinto liiketoiminnan perustamisesta ja biolääketieteen alueen yrittäjyydestä Chalmersin teknillisestä korkeakoulusta sekä kandidaatin tutkinto molekyylibiologiassa Göteborgin yliopistosta. Lisäksi hän on suorittanut itsenäisiä kursseja yrityshallinnosta, johtamisesta ja markkinoinnista. 

Alexander asioi englanniksi ja ruotsiksi.

Yhteystiedot
Email: alexander.lagerman@helsinki.fi
Puhelin: 0505630238

Eveliina Jutilan tehtäviin kuuluu Helsingin yliopiston luonnontieteellisestä tutkimuksesta syntyvien keksintöjen arviointi, niiden suojaaminen ja kaupallistamisen edistäminen.

Eveliinalla on monen vuoden kokemus sekä perus- että soveltavasta tutkimustyöstä Aalto-yliopistolla ja immateriaalioikeuden opinnoista Hankenilla. Tutkimuksissaan hän on muun muassa kehittänyt nopeasti nestettä kuljettavia huokoisia päällysteitä mikrofluidistiikkaan pohjautuvia analyyttisiä ja lääketieteellisiä applikaatioita varten sekä karakterisoinut ja testannut päällysteitä ja päällystettyjä näytteitä. Eveliina on myös tehnyt yhteistyötä Helsingin yliopiston Farmaseuttisen kemian ja teknologian osaston tutkijoiden kanssa.

Eveliinalla on paperi- ja painatustekniikan DI-tutkinto Aalto-yliopistosta. Sivuaineenaan hän opiskeli teollisuustaloutta sekä strategista johtamista. Tällä hetkellä Eveliina viimeistelee väitöskirjaansa Aalto-yliopistossa Painatustekniikan tutkimusryhmässä ja graduaan Hankenissa immateriaalioikeuden maisteriohjelmassa. Eveliina on myös opiskellut kansainvälistä johtamista, markkinointia sekä kansantaloustieteitä Otagon yliopistossa Uudessa Seelannissa.

Yhteystiedot
Email: eveliina.jutila@helsinki.fi 
Puhelin: 0504763457

Roy Nyberg vastaa kaupallistamisen valmistelusta Levätehdas-projektissa. Tämä tarkoittaa käytännössä eri potentiaalisten markkinasegmenttien tutkimista mikrolevien hyödyntämisen kannalta, kaupallistamisen suunnittelua hankkeen tutkijoiden kanssa ja kaupallisen strategian valmistelun johtamista tiimissä. Samoin, hänen vastuullaan on yhteistyökumppanuuksien kehittäminen sekä kaupallisten että muiden kumppaneiden kanssa.

Roylla on maisterin tutkinto London School of Economics:sta, ja maisterin tutkinto (Management Research) sekä tohtorin tutkinto (Organisation Theory) Oxfordin yliopistosta. Ennen liittymistään HIS:n palvelukseen hän toimi Canon Foundation Fellow tutkijana ja luennoitsijana Tokion yliopistossa Japanissa, sekä tutkijana George Mason yliopistossa Yhdysvalloissa. Tutkimustyössään hän on tarkastellut uusien teknologioiden käyttöönottoa sekä teollisuudenalojen ja sektoreiden uudistamista, lähinnä kaupunkien (`smart cities`) ja terveydenhuoltosektorin osalta. Ennen akateemista uraa hän johti e-lipun kaupallistamista Finnairilla, työskenteli sekä suurasiakasmyynnissä että projektipäällikkönä, ja joko perusti tai työskenteli muutamissa sekä suoramarkkinointi- että mobiilipalvelualojen start-up yrityksissä.

Yhteystiedot
Email: roy.nyberg@helsinki.fi
Puhelin: 0504677816

Käyntiosoite

Helsingin Innovaatiopalvelut Oy
Vuorikatu 7, 4. krs
00100 Helsinki

Postiosoite

Helsingin Innovaatiopalvelut Oy
PL 53
00014 Helsingin yliopisto

Laskutustiedot

Helsingin Innovaatiopalvelut Oy
Laskutus
PL 176
00101 Helsinki

Verkkolaskuosoite: 003723985084
Operaattori: BASWARE

Y-tunnus: 2398508-4