Yhteystiedot

Helsingin Innovaatiopalvelut Oy:n toimisto sijaitsee osoitteessa Vuorikatu 7, 4. kerros (Kaisa-talo), 00100 Helsinki.

Alta löydät tarkemmat tiedot työntekijöistämme sekä osoite- ja laskutustiedot.

Ota yhteyttä suoraan tai jätä yhteystietosi, niin palaamme pian asiaan.

Jari Strandman on erikoistunut yritysten liiketoiminnan kehittämiseen, kumppanuuksiin sekä kansainvälistämiseen vaikuttamalla sekä yrittäjänä että hallituksen jäsenenä startup-yrityksissä Suomessa, Kanadassa ja Iso-Britanniassa. Strandmanilla on kokemusta kansainvälisestä liiketoiminnasta muun muassa Sisun ja Partek Cargotecin kaltaisissa yrityksissä. Strandmanilla on kokemusta yliopistotutkimuksesta syntyvien ideoiden ja keksintöjen kaupallistamisesta paitsi suomalaisissa yliopistoissa, myös MIT:sta yliopiston Industrial Liaisons -ohjelman parista sekä Oxfordin yliopistosta, jonka kanssa hän teki yhteistyötä työskennellessään SRC:llä.

Yhteystiedot
Email: jari.strandman@helsinki.fi
Puhelin: 0407006968

Milla Koistinaho työskentelee HIS:n operatiivisena johtajana. Keksintöjen ja ideoiden arvioinnista ja edistämisestä, kaupallistamisen valmisteluista ja uuden liiketoiminnan kehittämisestä vastaavat prosessien omistajat sekä HIS:n kaupallistamisasiantuntijat raportoivat Millalle. Operatiivisen johtajan työtehtävien lisäksi Milla vastaa immateriaalioikeuksien suojaamisen ja kaupallistamisen prosessista.

Millalla on yli 17 vuoden kokemus akateemisten tutkimuslähtöisten yritysten johtotehtävistä sekä varhaisen vaiheen keksintöjen kaupallistamisesta. Hän on ollut perustamassa kolmea suomalaiseen huippututkimukseen perustuvaa lääkekehitysalan start-up yhtiötä. Milla on aiemmin toiminut 9 vuoden ajan yrittäjänä ja toimitusjohtajana non-kliinisen vaiheen yksityisessä lääkekehitysyhtiössä vastaten innovaatiotoiminnasta, tutkimuksen ja tutkimuskumppanuuksien johtamisesta, rahoituksen hankkimisesta ja liiketoiminnan kehittämisestä. Milla on kansainvälisesti hyvin verkostoitunut ja hän on mm. työskennellyt myös post doc -tutkijana biofarmaseuttisissa hankkeissa Eli Lilly and Company -yhtiössä Yhdysvalloissa. Milla on johtanut ja kaupallistanut useita varhaisvaiheen lääkekehityshankkeita erityisesti keskushermostosairauksien ja onkologian terapia-alueilla.

Milla on Itä-Suomen yliopiston dosentti neurobiologian alalla. Hän on suorittanut filosofian tohtorin tutkinnon Kuopion yliopistossa. Väitöskirjansa Milla teki yhteistyössä Stanfordin yliopiston ja Kalifornian piilaaksossa sijaitsevan keskisuuren biofarmaseuttisen yhtiön, Scios Inc.'n kanssa. Milla on toiminut vuodesta 2013 alkaen Suomen bioteollisuus ry:n hallituksen jäsenenä.

Milla on HIS:n kampusvastaava Viikissä.

Yhteystiedot
Email: milla.koistinaho@helsinki.fi
Puhelin: 0445900603

Heli Lahtinen vastaa HIS:n toimiston arjen sujuvuudesta ja hoitaa yrityksen taloushallinnollisia ja viestinnällisiä tehtäviä. HIS:n yhteyshenkilönä hän myös vastaa yritystä koskeviin yleisiin kysymyksiin.

Yhteystiedot
Email: heli.lahtinen@helsinki.fi
Puhelin 0505477299

Kari Sinivuori vastaa kaupallistamiseen valittujen hankkeiden liiketoiminnan kehittämisestä, etsien tiimeihin täydentävää osaamista ja sparraamalla liiketoimintamallit markkinakelpoisiksi.

Karin ammatillinen tausta on liiketoiminnan kehittämisessä, varainhallinnassa ja johtamisessa. Hän on toiminut muun muassa Fortum Power and Heat Oy:n Baltian alueen ja Alstomin Suomen toimialueesta vastaavana johtajana. Liikejohdon konsultointikokemusta Kari on hankkinut vetäessään Pöyry Management Consultingin Suomen energia-tiimiä. Hän on myös toiminut yrittäjänä ja myöhemmin sijoittajana perustamassaan ympäristörahastoyhtiö GreenStream Network Oy:ssä. 

Koulutukseltaan Kari on tuotantotalouden DI Lappeenrannan teknillistä korkeakoulusta.

Yhteystiedot
Email kari.sinivuori@helsinki.fi
Puhelin 0503860444

Sara Kangaspeskan vastuualueina ovat keksintö- ja ideailmoitusten edistäminen ja käsittely HIS:issä sekä niistä kumpuavien immateriaalioikeuksien hyödyntäminen. Saran tehtäviin kuuluvat tutkijarajapinnassa toimiminen, patentointi- ja markkinaselvitykset, sekä kaupallistamishankkeiden edistäminen ja toteuttaminen.

Sara on molekyylibiologi ja biokemisti, jolla on kokemusta kansainvälisistä tutkimuslaitoksista mukaan lukien Oak Ridge National Laboratory (ORNL, USA) and European Molecular Biology Laboratory (EMBL, Saksa). Aiemmin Sara on työskennellyt tutkijatohtorina Suomen Molekyylilääketieteen Instituutissa FIMM:issä, jossa hän perehtyi mm. lääkeaineresistenssin syntymekanismeihin syöpäsoluissa.

Sara on suorittanut tohtorintutkintonsa Euroopan Molekyylibiologian Laboratoriossa (EMBL:ssä) / Heidelbergin yliopistossa, ja maisterin tutkintonsa Åbo Akademissa. Sara on suorittanut Aalto PRO pitkän patenttikurssin (Patentit-Teollisuus-Tekniikka) sekä opiskellut taloustieteitä Aalto-yliopistossa.

Sara on HIS:n kampusvastaava Meilahdessa.

Yhteystiedot
Email sara.kangaspeska@helsinki.fi
Puhelin 0440127267

Pia Sundell on luonnontieteiden asiantuntija, jonka erikoisosaamista ovat kemiaan, polymeereihin, puuhun sekä elintarvikkeisiin liittyvät tutkimusalueet. Nykyisessä tehtävässään Pia on laajentanut osaamistaan myös bio- ja lääketieteen alalla. Pia on työskennellyt yliopistolähtöisten tutkimustulosten arvioinnin ja kaupallistamisen parissa vuodesta 2011. Aiemmin Pia on työskennellyt Tikkurila Paints Oy:n katto- ja metallipintamaalien tuotekehitystehtävissä sekä tieteellisenä tutkijana hollantilaisessa SHR Timber Researchissa, jossa hänen tutkimusvastuunsa kohdistui puu- ja ligniinikemian alueelle.

Pia on Helsingin yliopiston filosofian lisensiaatti pääaineenaan polymeerikemia.

Pia on HIS:n kampusvastaava Kumpulassa.

Yhteystiedot
Email pia.sundell@helsinki.fi
Puhelin 0505207882

Pia Kostiainen hoitaa HIS:ssä Helsingin yliopiston keksintöilmoitusprosessiin, immateriaaliomaisuuden luomiseen ja patenttisalkun hallintaan liittyviä asioita. Pia on aiemmin työskennellyt patentti-insinöörinä ja patenttiasiamiehenä sekä tuoteturva- ja kemikaalilupa-asioiden parissa. Hänellä on myös kokemusta teollisuuden tuotekehityksestä ja myynnistä.

Pia on koulutukseltaan kemiantekniikan DI Teknillisestä Korkeakoulusta (nykyisin Aalto-yliopisto)

Yhteystiedot
Email pia.kostiainen@helsinki.fi
Puhelin 0503099796

Sebastian Soidinsalon tavoitteena on edistää bioteknologian kaupallistamista jalostamalla Helsingin yliopiston tieteestä kumpuavista keksinnöistä onnistunutta liiketoimintaa. Hän osallistuu erityisesti bioteknologia-alan keksintöjen patentointi- ja kaupallistamisselvitysten tekemiseen, immateriaalioikeuksien suojaamiseen, kaupallisen hyödyntämisen suunnitteluun ja kaupallistamishankkeiden operatiiviseen toimintaan.

Sebastianilla on kokemusta translationaalisesta tutkimuksesta ja liiketoiminnan kehittämisestä viidestä bioteknologia-alan startup-yrityksestä. Hän on esimerkiksi tutkinut epidemiologian, metabolomiikan ja genomiikan hyödyntämistä lääkekohteiden validoinnissa Nightingale Health Oy:ssä sekä hoitanut projektien portfoliohallintaa Tanskalaisessa Evaxion Biotech Ltd:ssä.

Koulutukseltaan Sebastian on filosofian maisteri Turun yliopistosta pääaineenaan lääkekehitys. Lisäksi hän on suorittanut arvostetun, bioteknologian kaupallistamiseen keskittyvän, Master of Business Administration & Bioentrepreneurship -tutkinnon Copenhagen Business Schoolissa.

Yhteystiedot
Email: sebastian.p.soidinsalo@helsinki.fi
Puhelin: 0406811716

Petri Junttila tunnistaa Helsingin yliopiston sosiaalisten, kasvatustieteellisten ja humanististen tieteiden tutkimuksesta syntyviä keksintöjä ja arvioi niiden kaupallista potentiaalia. Edistääkseen keksintöjen syntymistä, Petri edistää tutkijoiden tietämystä kaupallistamisen tavoista, väylistä ja mahdollisuuksista. Hän myös auttaa tutkijatiimejä vivuttamaan keksintöjensä vaikuttavuutta rahoitettujen kaupallistamishankkeiden kautta.

Yli 10-vuotisella urallaan Petri on tukenut lukuisia pieniä ja suuria, yksityisiä ja julkisia organisaatioita liiketoiminnan kehittämisessä sekä toimintaympäristön analysoimisessa. Hän on työskennellyt mm. M&A konsulttina EY:llä, sekä johtanut perustamaansa brandi- ja digitaalisen palvelukehityksen toimistoa Nórr Designia. Petrillä on monipuolista kokemusta liiketoiminnan käynnistämisestä, johtamisesta, myyntityöstä ja rahoituksesta.

Petrillä on KTM-tutkinto (yrittäjyys, johtaminen) Aalto-yliopistosta, missä hän suoritti myös poikkitieteellistä ja asiakaslähtöistä kehittämistä tukevan IDBM-kokonaisuuden. Petri on opiskellut lisäksi kansainvälistä liiketoimintaa ja johtamista Englannissa, Saksassa ja Yhdysvalloissa.

Yhteystiedot
Email: petri.junttila@helsinki.fi
Puhelin: 0407757852

Käyntiosoite

Helsingin Innovaatiopalvelut Oy
Vuorikatu 7, 4. krs
00100 Helsinki

Postiosoite

Helsingin Innovaatiopalvelut Oy
PL 53
00014 Helsingin yliopisto

Laskutustiedot

Helsingin Innovaatiopalvelut Oy
Laskutus
PL 176
00101 Helsinki

Verkkolaskuosoite: 003723985084
Operaattori: BASWARE

Y-tunnus: 2398508-4