Helsingfors universitets forskningsstation i Taita fyller tio år

Helsingfors universitets mångvetenskapliga forskningsstation i Kenya har redan i 10 år erbjudit en fast punkt för forskning med Afrika.

Sammanlagt nästan tusen finska, europeiska eller kenyanska studerande, forskare samt skolklasser har under årens lopp besökt Taita. Stationen har bjudit på en utsiktspunkt till förhållandena i ett land i utveckling och till att följa med effekterna av klimatförändringen, samt inspirerat närmare 100 studerande i deras avhandlingsarbete inom t.ex. geografi, biologi, geologi, forstvetenskaper och miljöfysik, mestadels från Helsingfors universitet men också från kenyanska universitet. Alldeles nyligen har forskare från Helsingfors universitet upptäckt hittills okända däggdjursarter i bergsregnskogarna i Taita.

Petri Pellikka, professor i geoinformatik, började aktivt forska i Taitabergen redan år 2003 och skapade då nätverk med lokala forskningsinstitut, vilket lade grunden för Helsingfors universitets forskningsstation som startade år 2011. Sin egen pro gradu-avhandling skrev han om Taita redan år 1989 som studerande i geografi.

Den fasta stationeringsplatsen har inneburit kontinuerlighet och visat sig vara nödvändig. Den samlade lokalkännedomen, geoinformationen, mätstationerna och forskningsdatat från dem om t.ex. klimatförändringens inverkan på naturen ger en god grund för många forsknings- och utvecklingsprojekt.

Stationen uppskattas också av Taita Taveta-distriktet, vilket blev uppenbart då stationens arbetare Mwadime Mjomba fick Kenyan Hero-priset.

Taita – ett Afrika i miniatyr

Vad är det med det här området på femtusen kvadratkilometer i distriktet Taita Taveta som gör det så intressant för forskningen?

–Det geografiska läget och områdets höjdskillnader, från 500 meter till 2200 meter, lyder Pellikkas svar. Taita är som ett miniatyr-Afrika, med torr grässavann på slättlandet och fuktiga regnskogar på Taitabergen, allt inom ett litet område. I och med klimatet och väderförhållandena är landanvändningen och mänskans verksamhet olika nere och uppe. Lägg därtill Afrikas största sisalplantage, gruvverksamhet, stora naturreservat och turismen till dem, samt Kenyas huvudjärnväg och riksvägen mellan Nairobi och Mombasa, och vi har en modell av ett utvecklingsland med tillhörande naturförhållanden. Indiska oceanen är endast 150 kilometer från området, och Kilimajaro skymtar i Tanzania.

Geografer från Helsingfors universitet har redan i början av 2000-talet gjort forsknings- och utvecklingsarbete i Afrika med syftet att reda ut hur förändringar i landanvändning påverkar klimatförändringen, samt utveckla modererande strategier för landanvändning och förändringar i jordytans beläggning, och anpassningsstrategier för klimatförändringen med hjälp av fjärranalys och miljömätning.

Förutom i Taita har forskningsgruppen Earth Change Observation Lab under ledning av Pellikka studerat förändringar i landanvändning även i Eritrea, Tanzania, Etiopien, Burkina Faso och Sierra Leone. Arbetet kan utnyttjas inom projektet ESSA som startat nyligen och skall förverkliga det globala ansvaret som är en av Helsingfors universitets strategiska målsättningar, och en del av Finlands statliga afrikastrategi.

ESSA-projektet (Earth observation and environmental sensing for climate-smart sustainable agro-pastoralism ecosystem transformation in East Africa), som startade under slutet av år 2020, har fått 5 miljoner euro i finansiering av Europeiska kommissionens internationella avdelning för utveckling, och skall framställa hållbara lösningar för att göra boskapsskötseln i Östra Afrika mera mångsidig. Boskapsskötsel förbrukar stora landområden men producerar mindre matsäkerhet än jordbruk, och minskar på naturens mångfald och kolreserver.

–Utan långsiktigt samarbete och lokalkännedom skulle vi inte har lika goda förutsättningar att ansöka om och leda stora forskningsprojekt, säger Pellikka.

Globalt ansvar för hela jordens väl

Forskningsstationen har varit en viktig arena för många av utrikesministeriets och Finlands Akademis mångvetenskapliga projekt, från fjärranalys till virologi.

–Många av dem som gjort sin pro gradu i Taita har fått tjänster inom utvecklingssamarbetet, eller har själv agerat för att göra Afrika och dess utveckling kända i Finland. Vår forskningsstation förverkligar universitetets målsättning med globalt ansvar för hela världens bästa, sammanfattar Pellikka.

Arbetet begränsar sig inte endast till Afrika, emedan Pellikkas forskningsgrupp förutom afrikaner också inbegriper asiatiska och sydamerikanska forskare med intressen i Amazonien.

Fenomenen i Taita förekommer överallt i tropisk världen. Krympande regnskogar, grundadet av plantager, och utökningen av jordbruksområden på bekostnad av vedväxter är processer som pågår på större skala t.ex. i Amazonien och sydöstra Asien. Skogssvinnet leder också till mera kontakter mellan vilddjur och smittbärare å ena sidan och människan å andra sidan, någonting som professor Olli Vapalahtis forskningsgrupp studerar i Taita.

Tioårsjubileet 28 januari 2021

Tioårsjubileet för Taitas forskningsstation kommer att gå av stapeln den 28:e januari 2021 på Hämäläis-Osakunta nation vid Helsingfors universitet, stora festsalen, Tavastia, utan stor publik men med åtkomst till det mångsidiga programmet via Zoom. Hälsningarna och en brokig sammanställning av pågående forskningsprojekt kommer att visas från Tavastia, men de mest avlägsna talarna, den kenyanska personalen på Taita forskningsstation, kommer att delta från Taita.  

Yt­ter­li­ga­re in­for­ma­tion:

Taitas forskningsstation

Earth Change Observation Laboratory