Helsingfors universitet deltar i sammanslutning som främjar 6G-konkurrenskraft

De främsta forsknings- och utvecklingsorganen inom finländsk datakommunikation, däribland Helsingfors universitet, har grundat en sammanslutning, 6G Finland. Sammanslutningen har som målsättning att främja samarbetet inom 6G i Finland samt förbättra den internationella slagkraften hos finskt 6G-kunnande.

Sammanslutningen 6G Finland lanserades idag, och också premiärminister Sanna Marin talade om den idag vid ett seminarium om teknologi i Tokio under sitt besök i Japan. Grundarna av 6G Finland är Aalto-universitetet, BusinessOulu, Helsingfors universitet, LUT-universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Uleåborgs yrkeshögskola, Nokia Bell Labs, Forskningscentralen för teknologi VTT samt Försvarsmaktens forskningsinstitut. 6G Finland fungerar som ett nätverk dit medlemmarna bjuds in på basen av innehåll.  

I och med lanseringen av sammanslutningen börjar medlemmarna i 6G Finland utforma en vägkarta över gemensamma fokusområden inom forskningen och utvecklingen av 6G.

– Det nystartade 6G Finland lyfter det nationella samarbetet till nya höjder. Helsingfors universitet utvecklar nätarkitektur och applikationer för 6G, särskilt i riktning mot flexiblare programmering, energieffektivitet och hållbarhet. 6G kommer också att föra med sig ett mycket tätt nätverk av sensorer för tillämpningar inom smarta städer och industrier. Det skapar grunden för helt nya och hållbara smart-stadslösningar samt digitalisering av industrin, säger dekanus för matematisk-naturvetenskapliga fakulteten Sasu Tarkoma.

6G Finland fungerar som en kontaktpunkt för finländskt 6G-kunnande 

Ordföranden för 6G Finland, chefen för forskningsavdelningen Radio Systems Research Finland vid Nokia Bell Labs, Mikko Uusitalo, gläder sig över hur lägligt det är att grunda sammanslutningen just nu och hur betydande den är för forskning och utveckling av 6G i Finland.

– Utvecklingen av 6G och diskussionen om den ökar just nu mycket snabbt internationellt. Detta är en utmärkt tid för Finland att stöda sitt 6G-samarbete i hela landet för att skapa en enhetlig finsk front.   

Finland har varit ett av de främsta länderna inom 6G-forskning och -utveckling ända sedan världens första stora program för 6G-forskning, 6G Flagship, startades i Finland år 2018. För tillfället är det också Finlands tur att leda det europeiska 6G-flaggskeppsprojektet Hexa X, och samtidigt har vi viktiga roller inom den övriga 6G-verksamheten i EU. Eftersom också företag är med i 6G Finland, förutom forskningsinstitutioner, blir 6G Finland en av de viktigaste sammanslutningarna inom 6G-kunnande internationellt sett. Motsvarande sammanslutningar har hittills grundats i Japan, USA och Tyskland.

Mera information

6G Finland  

Mikko Uusitalo, Nokia Bell Labs Radio Systems Research Finland -ledare, mikko.uusitalo@nokia-bell-labs.com 

Jaakko Sauvola,  jaakko.sauvola@oulu.fi