Årets docent – en ambassadör för vetenskapen

Evolutionsforskaren, professorn i växtekologi Anna-Liisa Laine ligger i täten både som forskare och lärare och som initiativtagare i samhällsfrågor. Utöver spetsforskningsenheten är döttrarna i förskoleåldern viktiga för Årets docent.

Anna-Liisa Laine, som idag har utsetts till Årets docent av Docentföreningen vid Helsingfors universitet, har många järn i elden.

Hennes forskning om svartkämpar och de svampsjukdomar som växten drabbas av går framåt med stormsteg, vilket framgår av artiklar som har publicerats i tidskrifterna Science och Nature Communications. Hon håller som bäst på att utvidga undersökningen av sjukdomsdynamiken hos mjöldagg till att gälla olika virus.

I början av april bytte Anna-Liisa Laine också från befattningen som universitetslektor och akademiforskare till professuren i växtekologi vid Biovetenskapliga institutionen.

Listan över offentliga utmärkelser som Anna-Liisa Laine har mottagit under de senaste åren är imponerande. År 2012 beviljades hon ett stipendium för unga forskare på 1,5 miljoner euro av Europeiska forskningsrådet ERC. Samma år tilldelades hon också Finlands Akademis pris för vetenskaplig djärvhet.

Kvinnor på topp inom vetenskapen

Ändå har L’Oréals och UNESCO:s pris For Women in Science gett mest synlighet utanför forskarsamhället. Priset har också via omvägar lett Laine in på en form av uppmuntran som många forskare fortfarande inte känner till: mentorverksamheten. Som adept har Laine en ung hjärnforskare vid Aalto-universitetet.

– Mentorverksamheten skiljer sig mycket från t.ex. handledning av doktorsavhandlingar, och i mentorverksamheten framskrider man på initiativ av adepten. Vi har haft en bra och okomplicerad relation mellan mentor och adept, och personkemin har fungerat. Julia har t.ex. varit intresserad av tankeprocesserna i anknytning till vetenskapligt arbete, berättar Laine.

Sexårig blivande professor

Utöver forskning, undervisning och handledning hinner Årets docent också ge barn en möjlighet att komma i kontakt med vetenskap i lämpliga doser. Laine har tagit initiativet till evenemanget Vetenskapen kommer till dagis (Tiede tulee tarhaan) som de två senaste åren har hunnit presentera forskaryrket för tiotals fem- och sexåringar i huvudstaden och visat till och med hur man pipetterar och mäter fjärilslarver.

Utöver Laines forskningsgrupp har också forskare från andra grupper inom spetsforskningsenheten för metapopulationsbiologi deltagit i planeringen och genomförandet av evenemanget.
Målet med vetenskapsworkshoppar för barn är att visa att vetenskap är något för både flickor och pojkar. På så sätt får vi i framtiden förhoppningsvis se fler kvinnor också på de högsta posterna i forskarsamhället. Många kvinnor avbryter i nuläget en lovande forskarkarriär, eftersom de inte kan identifiera sig med någon.

– Vi vill slå hål på stereotyperna om forskare och samtidigt presentera forskningen som en rolig hobby oberoende av ålder eller kön, säger Anna-Liisa Laine.

Anna-Liisa Laines forskningsgrupp

Vetenskapen kommer till dagis

Spetsforskningsenheten i metapopulationsbiologi

Yliopisto-tidningens (8/11) artikel om Laines fältarbete (på finska)

Olivia-tidningen följer Laines mentorskap (på finska)

Årets docenter (på finska)