Välkommen

Foto: Veikko Somerpuro

Kurser och föreläsningar

Biovetenskapliga institutionen i Viks forskarpark utgör den synligaste och mest mångfacetterade enheten för biovetenskaplig forskning och undervisning i Finland. Institutionen ger undervisning i sju olika huvudämnen.

Forskningen är till sin natur internationell och vidomfattande och sträcker sig ända från molekyl- och cellnivå, via organismer och populationer upp till ekosystemnivån. Vid institutionen fungerar flera spetsforskningsenheter. Tack vare den aktiva och högkvalitativa forskning som bedrivs vid institutionen är antalet examinerade doktorander högt. >> Läs mer om forskning

Enheten för svenskspråkig undervisning

Det går bra att studera på svenska vid institutionen för biovetenskaper!

Grund- och ämnesstudier (60 sp) i allmän biologi ges i sin helhet på svenska och kan avläggas under det första läsåret.

>> Läs mer

Ämneslärarutbildning på svenska

De pedagogiska studierna för lärare avläggs huvudsakligen i huvudstadsregionen utspridda över fyra år. >> Läs mer