Aminosyra lindrade symptom på baksmälla

Forskningsresultat bekräftade att aminosyran L-cystein som marknadsförs som kosttillskott lindrade symptomen på baksmälla.

Forskningsresultat bekräftade att aminosyran L-cystein som marknadsförs som kosttillskott lindrade symptomen på baksmälla.

Baksmälla är en för många bekant känsla dagen efter att man druckit alkohol. Till symptomen hör bl.a. illamående, huvudvärk och allmän ångest. Dessa symptom orsakar betydande problem runtom i världen på grund av nedsatt funktionsförmåga, t.ex. på arbetsplatser.

I en studie som publicerats i tidskriften Alcohol and alcoholism visar forskare vid Helsingfors och Östra Finlands universitet att aminosyran L-cystein kan hjälpa att lindra symptomen på baksmälla som orsakas av att man druckit alkohol.

I en dubbelblindad studie som genomfördes under ledning av docenten i biokemi Peter Eriksson fick försökspersonerna dricka alkohol under tre separata sammankomster. Utöver alkohol fick försökspersonerna också inta tabletter som innehöll antingen ett placebopreparat, 600 mg L-cystein eller 1200 mg L-cystein. Tabletterna innehöll dessutom vitaminer. I samband med sammankomsterna mättes alkoholhalten i försökspersonernas blod med hjälp av utandningsprov och genom att mäta halterna av ämnesomsättningsprodukter som bildas genom intaget av alkohol. Dessutom fick de enkätformulär att fylla i följande morgon, och utgående från svaren analyserade man hur starka symptomen på baksmälla varit.

L-cystein reagerar med etanolens första ämnesomsättningsprodukt acetaldehyd. Acetaldehyd är en giftig ämnesomsättningsprodukt som orsakar största delen av symptomen på baksmälla och det är också ett cancerframkallande ämne.  I studien observerades ett statistiskt signifikant samband mellan L-cystein och färre symtom på baksmälla. Samma effekt observerades i fråga om samtliga typer av symptom, dvs. L-cystein lindrade huvudvärk, illamående, stress och ångest.

Det här är internationellt sett den första studien som påvisar att en aminosyra, som L-cystein, kan lindra symptomen på baksmälla. 

I studien deltog universitetslektor Markus Metsälä och magisterstuderande Joonas Salminen från avdelningen för kemi vid Helsingfors universitets matematisk-naturvetenskapliga fakultet. 

Forskningen har bl.a. finansierats av det finländska företaget Catapult Cat som säljer ett kosttillskott som innehåller L-cystein.

Källa:

L-Cysteine Containing Vitamin Supplement Which Prevents or Alleviates Alcohol-related Hangover Symptoms: Nausea, Headache, Stress and Anxiety, C J Peter Eriksson, Markus Metsälä, Tommi Möykkynen, Heikki Mäkisalo, Olli Kärkkäinen, Maria Palmén, Joonas E Salminen, Jussi Kauhanen
Alcohol and Alcoholism, agaa082, https://doi.org/10.1093/alcalc/agaa082

Ytterligare information:

Docent Peter Eriksson
E-post: peter.cj.eriksson@helsinki

Universitetslektor Markus Metsälä
E-post: markus.metsala@helsinki.fi