Livsmedelsval som främjar hälsa och välbefinnande görs tillgängliga för alla

Professor Maijaliisa (Maikki) Erkkola strävar efter att hitta näringsvetenskapliga metoder för att minska ojämlikhet när det gäller hälsa.

Vad forskar du i?

Jag forskar om olika befolkningsgruppers, särskilt barns och familjers, kost och vilka faktorer som inverkar på den.

Bland annat ålder, kön, utbildning, inkomst, attityder och värderingar samt vår fysiska och sociala matmiljö styr våra val av livsmedel. Tillsammans med min forskningsgrupp försöker jag hitta metoder med vars hjälp det skulle vara möjligt för alla, oberoende av bakgrund, att välja livsmedel som främjar hälsa och välbefinnande.

Vad kommer din forskning att påverka, och hur?

Med hjälp av våra forskningsresultat är det möjligt att hitta metoder som minskar ojämlikheten i hälsa samt ta några kliv mot ett mer ekologiskt och socialt hållbart livsmedelssystem. Vi har till exempel utvecklat matlistor för småbarnspedagogiken i samarbete med kommunerna så att kosten blir mer hälsosam och gör ett mindre avtryck på miljön.

Med en mångsidig kostfostran kan vi stödja användningen av nya smaker och konsistenser, till exempel baljväxter. En lyckad förändring leder till en friskare framtid för både barnen och vår miljö.

Vad inspirerar dig särskilt mycket inom ditt område just nu?

Hållbarhetsomställningen i livsmedelssystemet både sysselsätter och inspirerar mig enormt mycket. Jag deltar i uppdaterandet av de nordiska och nationella kostrekommendationerna.

Just nu inspireras jag av att sammanfatta en enorm vetenskaplig kunskapsmängd till ett tydligt budskap som ska inspirera till förändring. Kost ur en hållbarhetssynvinkel är en fenomenal kontext att öva sig i att vara både människa och mänsklig, bland annat genom att dela på det goda och vara självreglerande.

 

Maijaliisa (Maikki) Erkkola är professor i näringslära (folkhälsonäring) vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten.

Läs mer om andra nya professorer.