Professor Mart Saarmas porträtt avtäcktes i Vik

Porträttet är målat av den estniska konstnären Margus Meinart.

Ett porträtt av professor Mart Saarma vid Institutet för bioteknik vid Helsingfors universitet har avtäckts på Campus Vik. Porträttet målades på Saarmas önskemål av den estniske konstnären Margus Meinart.

Professor Mart Saarma disputerade i biokemi och molekylärbiologi vid Tartu universitet 1975. Han blev direktör för Institutet för bioteknik 1990 och slutade som direktör 2008. Mart Saarma ledde Biocenter Finland 2008–2009 och spetsforskningsenheten för molekylär och integrativ neurovetenskap vid Finlands Akademi 2008–2013 och var akademiprofessor 2009–2013. Efter detta har han fortsatt som professor i bioteknologi vid Institutet för bioteknik, som hör till HiLIFE

Professor Saarmas forskningsområde har koppling till nervtillväxtfaktorer, i synnerhet CDNF och MANF. Han har aktivt implementerat sina forskningsresultat i praktiken och har flera patent. Professor Saarma grundade 2009 HermoPharma Ltd tillsammans med kollegor. Företaget bedriver i dag verksamhet under namnet Herantis Pharma Plc.

Professor Saarma har under sin omfattande karriär varit medlem i eller ordförande för flera vetenskapliga delegationer både i Finland och utomlands och han har även varit medlem i flera vetenskapliga utvärderingskommittéer. Hans vetenskapliga arbete har ofta prisbelönats.

Europeiska forskningsrådet ERC utsåg Mart Saarma till en av det vetenskapliga rådets 22 medlemmar för 2011–2013. I februari 2015 utsåg det vetenskapliga rådet Saarma till en av sina tre vice ordförande.

Professor Saarma har varit utländsk medlem av Finska Vetenskapsakademien sedan 2000 och medlem i Academia Europæa sedan 2015.

Helsingfors universitets rektor Jari Niemelä tog emot porträttet till universitets konstsamlingar.

Forskningsgrupp Neurotrophic Factors and Regeneration