Nya och effektiva läkemedel genom förbättrad löslighet

Professor Leena Peltonens forskning bidrar till att utveckla ännu effektivare behandling av sjukdomar och reducera läkemedlens miljöbelastning.

Vad forskar du i?

Största delen av alla nya läkemedel löser sig så dåligt att de inte kan användas. Målet med min forskning är att på olika sätt öka lösligheten hos läkemedel med låg löslighet. När vi kan förbättra läkemedlens löslighetsegenskaper, till exempel med hjälp av nanoteknologi eller genom att framställa en lämplig förening av läkemedlet och en hjälpsubstans, kan vi framställa ett fungerande läkemedelspreparat.

Vad kommer din forskning att påverka, och hur?

Med hjälp av nya läkemedel kan vi erbjuda effektivare behandlingar av olika sjukdomar. När vi kan bearbeta läkemedlen så de får bättre löslighet kan vi dra nytta av de här nya och effektivare läkemedlen i läkemedelsforskningen och erbjuda patienterna effektivare läkemedel.

Genom att förbättra läkemedlens löslighet kan vi också minska på läkemedlens miljöbelastning eftersom en effektivare verkning kan uppnås med en mindre mängd läkemedel i behandlingen av patienterna.

Vad inspirerar dig särskilt mycket inom ditt område just nu?

Största delen av läkemedlen och de hjälpsubstanser som används i läkemedelspreparaten härstammar från naturen. Det finns fortfarande mycket att upptäcka i naturen. Till exempel olika växtbaserade cellulosaprodukter är mycket mångsidiga hjälpsubstanser i läkemedelspreparat.

Det är också fascinerande att tänka sig att någons avfall kan vara ett värdefullt råämne för någon annan. Till exempel den laktos som avlägsnas från mjölk kan bli en möjlig hjälpsubstans i en medicin.

 

Leena Peltonen är professor i farmaceutisk teknologi vid Farmaceutiska fakulteten.

Läs mer om andra nya professorer.