Nya applikationer för kvantberäkning söks via hackatons

Beräkning med kvantdatorer kan i framtiden inta en viktig status, vilket har fått många företag att gå med i hackatons inom branschen. Via programmeringstävlingarna kan man utreda t.ex. hur produktutvecklingen kan optimeras med hjälp av teknologin.

Valter Uotila, doktorandforskare i datavetenskap, har varit framgångsrik i många internationella tävlingar i kvantberäkning. I QHack-tävlingen, som organiserades av Kvantdatortillverkaren Xanadu, vann han Amazons serie "Most creative Open Hackathon experiment on Braket" samt kom tredje i serien IBM Qiskit Challenge. QHack är en av världens största kvanthackatons. Allt som allt utsågs 16 vinnande projekt.

– Med fanns serier som organiserades av olika sponsorer, där inga teman angavs på förhand. Deltagarna måste utveckla sitt eget projekt från noll och det kunde sannolikt passa in i flera olika tävlingsserier. Alla projekten är öppna och man kan läsa om den på QHacks GitHub-site, säger Uotila.

Sammanlagt 3280 deltagare hade registrerat sig för tävlingen, som nu ordnades för andra gången och på distans. Förutom Open Challenge-hackatonen deltog de i programmeringsutmaningar samt föreläsningar om kvantberäkning. Från Finland var VTT och IQM med i tävlingen med sin egen serie.

– Det är en utmaning att börja skapa ett färdigt projekt ur intet. I QHack får man verkligen se vilken mångsidig bransch kvantberäkning redan är. Trots att kvantberäkning ännu har mycket utrymme för utveckling är företagen redan intresserade av de möjliga applikationerna, säger Uotila.

Praktisk erfarenhet är viktig för effektiv inlärning

Uotila var också framgångsrik i crowdsourcing-tävlingen som organiserades av BMW förra hösten. Där kom hans team Qumpula Quantum, som han bildade med Sardana Ivanova, med bland finalisterna.

– Syftet med tävlingen var att optimera antalet och placeringen av sensorer som installeras i bilar, och vår lösning baserade sig delvis på kvantberäkning, berättar Uotila.

– Idén var att hitta de optimala punkterna på bilens yta så att bilen kan observera sin omgivning så exakt som möjligt. Det finns många möjliga lösningar och det vore dyrt och tidskrävande att testa och provköra alla kombinationer. BMW vill veta om kvantberäkning skulle vara den snabbaste metoden att finna de bästa lösningarna.

Enligt Uotila var meningen med BMWs tävling inte egentligen att vinna något konkret, utan att skapa kontakter mellan olika institutioner som har med kvantberäkning att göra. Han fick goda kontakter till organisatören och till Amazon.

Han ser på tävlingsdeltagandet närmast som ett sätt att lära sig. BMW-tävlingen lärde honom om teamarbete med kvantteman.

– Man behöver praktisk erfarenhet för att lära sig effektivt. Programmeringshackaton kan visa var vi är i utvecklingen.

Antalet kvantstuderande inom datavetenskapen är ännu litet, så det finns många möjligheter för innovativa studerande att klara sig bra i tävlingar. De bäst kända hackatonerna i Finland är Ultrahack och Junction.

– De som är intresserade av att delta ska följa med företagens reklam och e-postlistor, QHack t.ex. finns i Xanadus nyhetsbrev, säger Uotila.