Professor i religionsvetenskap vill ge människor verktyg för att förstå komplexa fenomen

Jag vill fästa uppmärksamhet vid hur våra sätt att tänka och agera är gemensamt överenskomna. Det är viktigt att förstå att vi också kan tänka eller agera på sätt som skiljer sig från allt som är gemensamt överenskommet, berättar Titus Hjelm.

Vad forskar du i?

Jag studerar samspelet mellan religion och samhälle, särskilt religionens roll som förändras till följd av sekulariseringen. För närvarande granskar jag förhållandena mellan religion och politik i riksdagen, det vill säga det hur politiken motiveras genom religion. Detta är sällsynt i Finland. Jag undersöker också hur vissa religiösa gruppers privilegierade ställning å ena sidan upprätthålls politiskt, och hur å andra sidan andra religiösa grupper politiskt stämplas som problematiska. 

Vad kommer din forskning att påverka, och hur? 

Även om sekulariseringen är ett obestridligt fenomen i dagens samhälle, har religionen samtidigt på nytt blivit en tvistefråga i samhälleliga gränsdragningar. Min forskning producerar information till exempel för diskussioner om religiös mångfald och dess inverkan på samhället och kulturen.

Det viktigaste i forskarens arbete är ändå att ge människor verktyg för att förstå komplexa fenomen såsom religion. För mig har det varit centralt att fästa uppmärksamhet vid hur våra sätt att tänka och agera är gemensamt överenskomna. Vanor kan vara uttalade eller baserade på traditioner, men det är viktigt att förstå att vi också kan tänka och handla på sätt som skiljer sig från det som är gemensamt överenskommet.

Vad inspirerar dig särskilt mycket inom ditt område just nu?

Religionssociologin och religionsforskningen överlag är ett livligt forskningsområde som förändras i takt med samhällets och kulturens förändring. Religionsforskare studerar i dag också mycket annat än de traditionella så kallade världsreligionerna. Till exempel religionslöshet och nyandlighet är intressanta fenomen, där den finländska religionsforskningen är i världsklass.

Religionsforskning är också ett mång- och tvärvetenskapligt forskningsområde. Det innebär att jag ständigt får lära mig något nytt, och att det inte finns någon rädsla för att stelna i formerna.

 

Titus Hjelm är professor i religionsvetenskap vid Humanistiska fakulteten.

Läs mer om andra nya professorer.