Petra Sund-Norrgård forskar i affärslivets avtal

Petra Sund-Norrgård vill bedriva forskning som har sitt ursprung i praktiska problem. Hon har särskilt fokuserat på att utreda frågor som är relevanta för att få långvariga avtalsrelationer att fungera.

Vad handlar din forskning om?

Jag forskar inom privaträtten, och då i synnerhet inom avtalsrätten. Jag har särskilt intresserat mig för frågor som på olika sätt rör långvariga avtalsrelationer och hur man får dem att fungera. I sammanhanget har jag också analyserat allmänna avtalsrättsliga principer, i synnerhet lojalitetsprincipen och skälighetsprincipen. Bägge principerna kan på sitt sätt hjälpa till att nå balanserade lösningar i olika avtalsrättsliga frågor, vilket är något som jag tror starkt på.  

Vilka effekter har din forskning?

Som forskare har mitt forskningsintresse ofta i första hand varit praktiskt: Jag har velat utreda frågor som har visat sig oklara och som till exempel har lett till olika tvister och problem i affärslivet. Min strävan har varit att producera för näringslivet relevant forskning. Min fallstudie om så kallade best practices inom franchising visar till exempel att det framtida samarbetet mellan parterna inom franchising kan underlättas om man satsar på informationsutbytet i rekryteringsprocessen. Forskningsresultatet är till nytta för såväl de nuvarande, som de framtida aktörerna inom branschen.  

Vad inspirerar dig mest inom ditt område just nu?

Inom ett pågående forskningsprojekt tar vi synsättet om fördelarna med balanserade lösningar ett steg vidare. Det är fråga om en för Norden modern, ny infallsvinkel i syfte att flytta tyngdpunkten från konflikter till mer positiva aspekter av den mänskliga interaktionen: Vi har börjat fundera på dygdetikens plats i privaträtten. I den bästa av världar skulle lagstiftningen skapa incitament för ett positivt beteende i stället för att endast se till att aktörer avhåller sig från ett visst (särskilt) negativt beteende. Detta projekt inspirerar mig mest just nu. 

 

Petra Sund-Norrgård är professor i juridik vid Juridiska fakulteten.

Bekanta dig också med de andra nya professorerna.