”Klimatkrisen löses inte om vi inte frångår konsumtionssamhället”

Wittgensteins sena filosofi kan bidra till utvecklingen av en global demokrati, är filosofiprofessor Thomas Wallgrens bedömning.

Vad forskar du i?

Jag undersöker den moderna kulturens fundament. Mitt arbete har under hela min karriär vägletts av en fråga: hur är det möjligt att vi kan skicka människan till månen och bygga kärnvapen, men ändå inte föda svältande barn eller hjälpa flyktningar? Under min karriär har jag bland annat dryftat upplysningen och bruket av förnuftet, och hur förnuftet värderas i samhället.

Till mina specialområden hör Wittgensteins, pyrrhonisternas och Sokrates begrepp om bruket av förnuftet och den plats dessa begrepp har i den så kallade kritiska teorin.

Vad kommer din forskning att påverka, och hur?

Min forskning inverkar bland annat på hur vi förstår grunderna för demokratin, klimatkrisen och den moderna konsten. Exempelvis argumenterar jag för att klimatkrisen inte kan lösas om vi inte frångår det industriella tillväxtsamhället och vanföreställningen om det moderna konsumtionssamhället som en varaktig livsform.

Vad inspirerar dig särskilt mycket inom ditt område just nu?

Jag är bland annat otroligt entusiastisk inför hur den skeptiska tolkningen av Wittgensteins sena filosofi öppnar upp nya perspektiv på främjandet av en global demokrati.
 

Thomas Wallgren är professor i filosofi vid Humanistiska fakulteten.

Se Thomas Wallgrens installationsföreläsning den 4 december 2019.

Bekanta dig med de andra nya professorerna.