Iita, Teo, Juni och Charlie förs in i nya namnsdagskalendern

Den finska namnsdagskalendern får 35 nya namn och den finlandssvenska får 38 nya namn. Kalendern får år 2020 också en ny flaggdag.

År 2020 får den finska kalendern 20 nya kvinnonamn och 15 nya mansnamn.

Ett grundvillkor för att intas i kalendern är att namnet förekommer som förstanamn hos minst 500 finskspråkiga finländska medborgare på granskningsdagen, som nu inföll i mars 2018. Förnyelsen ger 35 nya namn i kalendern. Sammanlagt bärs de som förstanamn av över 22 500 finskspråkiga finländare.

–  Bland de nya namnen finns många förnamn med internationellt ursprung, som till exempel Adele och Daniela eller Nikolas och Teo. Dessutom finns också finska smeknamnsformer av gamla kalendernamn med, såsom Iita, som kommer från namnet Iida, eller Venni från namnet Verneri, berättar docent Minna Saarelma-Paukkala. Hon svarar för revisionen 2020 tillsammans med filosofie doktor Leila Mattfolk.

– Man har hittat nya namn också utanför Europa. Namnet Neela med indisk härstamning kommer nu exempelvis med i kalendern, säger hon.

– På 2000-talet har också namngivningen bland finländarna blivit mer internationell. Invandrarnas namn har ändå inte ännu varit nära att intas i kalendern, för revisionerna gjordes utgående från namn hos den finsk- och svenskspråkiga befolkningen, berättar Saarelma-Paukkala.

– Till exempel typiska muslimska namn som Ahmed eller Muhammed i olika versioner eller Fatima har i allmänhet under hundra finskspråkiga namnbärare som förstanamn. Visserligen finns det redan 146 med namnet Omar och 101 med namnet Aisha. Gränsen 500 namnbärare som krävdes för kalendern var ändå inte ännu nära, säger hon.

I den här revisionen har inte heller har ett enda nytt finskspråkigt namn tagits med i kalendern - till skillnad från år 2015, då Taika och Sisu fick namnsdagar.

Den finlandssvenska kalendern får 38 nya namn

I den finlandssvenska kalendern godkändes namn som minst 50 svenskspråkiga finländska medborgare bar som förstanamn i mars 2018. Ett tilläggsvillkor var att över hälften av dem ska vara födda efter år 1970.  I kalendern införs nu 38 nya namn.

Leila Mattfolk, som har skrivit en artikel i universitets svenskspråkiga almanacka 2019, ser en internationell påverkan i valet av namn och att namnen tar intryck från det engelska språket. Svenskspråkiga barn i Finland får namn som Juni, Noomi, Colin, Leon och Milo samt Lily, Charlie, Morgan och Ron. Namn med bakgrund i andra språk finns också, som Stephanie, Leona, Ramona och Tanja. Några få namn har nordisk namnbakgrund, som Meja och Lova.

Namnsdagen är något att fira

I de katolska och ortodoxa delarna av Europa har man traditionellt firat de kyrkliga helgonens minnesdagar och i många länder gör man det ivrigt fortfarande. 

– Här i Norden firar vi däremot de människor som har namn i namnsdagskalendern, även om vår namnsdagskalender bygger på den medeltida helgonkalendern för Åbo stift, påpekar Minna Saarelma-Paukkala.

Den världsliga namnsdagstraditionen kom till Finland på 1700-talet från Sverige. Den har starkt hållit i sig, eftersom den finska namnsdagskalendern - liksom den svenska - fortfarande upprätthålls enligt växlingarna i namnmodet. 

– I Danmark är namnsdagskalendern redan så föråldrad att namnsdagstraditionen inte längre är levande.

I Finland är det verkligen många som i förnamnsfrågor tar kontakt med Universitets almanacksbyrå, berättar Minna Saarelma-Paukkala.

– I allmänhet är de som frågar föräldrar eller mor- och farföräldrar som önskar att namnen på deras barn och barnbarn skulle tas in i kalendern. Om namnet är så sällsynt att det inte kommer att tas in i kalendern inom en nära framtid, kan man söka upp en lämplig dag då barnet inofficiellt kan fira sin namnsdag. Så kan till exempel Nuppu fira sin namnsdag på Ruusus dag och TarinaSatus namnsdag, säger Saarelma-Paukkala.

Barnkonventionens dag blir flaggdag

Kalendern 2020 får en ny flaggdag och en ny festdag utan flaggbild.

Barnkonventionens dag 20.11. får en flaggbild, och den har nu alltså äntligen ansetts vara en etablerad flaggdag. Anteckningen ”barnkonventionens dag” har funnits i den finländska kalendern på denna dag sedan år 2002, men utan flaggbild. Datumet 20.11. hänvisar till den dag då FN:s konvention om barnets rättigheter antogs år 1989; deklarationen är från år 1959.

Finska naturens dag har firats sedan år 2013. Nu blir den sista lördagen i augusti en kalenderdag för den, visserligen ännu utan flaggbild.

– Våren 2016 inlämnade Finlands miljöcentral SYKE, Finlands naturskyddsförbund, Forststyrelsen samt Biologi- och geografilärarnas förbund en ansökan till Helsingfors universitet om att Finska naturens dag skulle införas som flaggdag i kalendern. Styrelsen för universitets almanacksbyrå ansåg att temat är viktigt och att det förenar alla finländare.  En sådan kalenderdag förstärker också bilden av Finland som ett land som uppskattar miljövärden. Eftersom flaggningsrekommendationen har getts bara två år i följd, kunde dagen inte ännu införas som en etablerad flaggdag i kalendern. Därför intas den i kalendern år 2020 utan flaggbild, berättar Minna Saarelma-Paukkala.

Nya märkesdagar infördes i kalendern senaste gång år 2014. Då blev 8 april romernas nationaldag, utan flaggbild. År 2011 infördes som ny flaggdag Jean Sibeliusdagen, den finländska musikens dag 8 december och år 2010 infördes företagardagen utan flaggbild.

Förändrade grunder för revisionen

Namnsdagsrevisionen genomfördes nu för första gången utgående från förstanamn som den nulevande befolkningen har.

För upprätthållandet av namnsdagskalendrarna svarar Helsingfors universitet som har upphovsrätt till dem. Revideringarna görs av Universitets almanacksbyrå, som från 1990-talet har gjort dem med fem års mellanrum. 

I de föregående revisionerna, åren 2010 och 2015, granskades de förnamn som getts under de 50 år som föregick revisionen.  Namnsdagsrevisionerna år 2020 har nu för första gången utarbetats utgående från namnbeståndet hos den nulevande befolkningen, för att så många finländska medborgare som möjligt ska hitta sitt eget förnamn i kalendern.

Läs mera:
Namnforskningsdagar är på kommande, detta år hålls de 8-9.11.2018. Dagarna på Facebook
Yliopisto-lehti 5/18 Milloin Svetlana ja Fatima saavat Suomessa nimipäivän?, redaktör Gilbert Granholm
Tiede-lehti 8/2018 Ennen tärkein merkkipäivä oli nimipäivä, redaktör Johanna Junttila

Mer info:
Kalenderförnyelsen 2020 offentliggjordes i Tankehörnan 29.8.2018. Här finns en inspelning från tillfället.
Universitets almanacksbyrå på nätet och på Facebook.

Kontaktuppgifter:
Minna Saarelma-Paukkala, Yliopiston almanakkatoimiston johtaja, Helsingin yliopiston Kalenteripalvelut Oy:n toimitusjohtaja, nimistöntutkimuksen dosentti, 02941 22942 / 02941 22947, almanakka@helsinki.fi
Filosofie doktor Leila Mattfolk, 040 701 6165, leila.mattfolk@sprakochfolkminnen.se

Nya namn i KALENDERN 2020

Nya namn i den finska kalendern 2020:

Nya kvinnonamn (20): Adele, Aida, Bertta, Cecilia, Daniela, Elle, Erin, Fiona, Iita, Inna, Jasmiina, Lila, Luna, Malla, Meea, Minka, Minni, Neela, Selina, Unna

Nya mansnamn (15): Andreas, Edvin, Elia, Eliel, Felix, Niila, Nikolas, Oskar, Oula, Petja, Petrus, Rene, Teo, Venni, Viktor

Nya namn i den finlandssvenska kalendern 2020:

Nya kvinnonamn (25): Amelia, Annina, Ava, Carla, Caroline, Celina, Charlotte, Christine, Claudia, Emmy, Juni, Leona, Lia, Lily, Lova, Meja, Naomi, Nicolina, Noomi, Nova, Ramona, Silja, Stephanie, Tanja, Thelma

Nya mansnamn (13): Charlie, Colin, Jack, Jasper, Leon, Levi, Malte, Melker, Milo, Mio, Morgan, Neo, Ron