Hur sitter andlighet i människors vardag?

Mitt i förändringar behöver vi mångsidig kunskap om olika sätt att förhålla oss till oss själva och andra, samt till livet och döden, säger Terhi Utriainen, professor i religionsvetenskap.

Vad forskar du i?

Jag undersöker vår tids levda och folkliga religion. Jag forskar till exempel i det som ofta kallas ”andlighet”, och hur den sitter i människors vardag och den omgivande kulturen.

Vad kommer din forskning att påverka, och hur? 

Det skulle vara viktigt för alla att fatta intresse för hur vi lever och agerar med varandra i verkligheter som dels är desamma, dels olika. Mitt i många slags förändringar behöver vi mångsidig kunskap om olika sätt att förhålla oss till oss själva och varandra samt till livet och döden.

Vad inspirerar dig särskilt mycket inom ditt område just nu? 

Som forskare och lärare inspireras jag av hur mitt eget vetenskapsområde kan bidra till att utforska de skillnader som finns mellan människor och som avtecknas i olika verkligheter. Jag vill också ta reda  på varför vissa eller vissas erfarenheter anses vara mer värdefulla och trovärdiga än andra.

 

Terhi Utriainen är professor i religionsvetenskap vid Teologiska fakulteten. 

Läs mer om andra nya professorer.