Från melankoli till extas: litteraturen har sina sätt att väcka känslor

Professor Riikka Rossi undersöker hur en text engagerar läsaren på känslomässig nivå.

Vad forskar du i?

Jag forskar i hur litteraturen beskriver och väcker känslor: vad i skönlitterära verk trollbinder, chockerar eller gör det möjligt för läsaren att empatiskt sympatisera med en annan människas situation genom att läsa texten? Jag är särskilt intresserad av förhållandet mellan texternas särdrag och de känslomässiga effekter som kan iakttas. Hur uppstår en melankolisk, nostalgisk eller extatisk känsla i texten, eller vilka stilar och berättaregenskaper kan öka eller fördröja att läsaren känner empati?

Jag granskar känslor i synnerhet i ljuset av den finländska litteraturen. Litterära texter kan sätta ord på en upplevelse av historien, beskriva och skapa känslomässiga gemenskaper.

Jag har också studerat känslor knutna till den nordliga livsmiljön och kulturella känslomässiga uppfattningar ur den finländska litteraturens synvinkel. Därtill är jag intresserad av att utveckla nya metoder för att undersöka texter och känslor.

Vad kommer din forskning att påverka, och hur?

Forskning i litteratur och känslor kan öka förståelsen för vad känslor är och vilken roll de spelar i samhället.

Jag har undersökt verk av realistiska och naturalistiska författare såsom Juhani Ahos, Minna Canths, Maria Jotunis och F.E. Sillanpääs verk, som öppnar upp perspektiv på känslornas historia. Flera finländska författare har beskrivit hur det känns att befinna sig i sårbara positioner och synliggjort generationsövergripande känslostrukturer. Det finns texter om upplevelser från nödåren, inbördeskriget och andra världskriget.

Skönlitteratur är en tolkning av verkligheten men i fiktionen går det att beskriva också svåra känslor som annars skulle vara besvärliga att uttrycka. Utvecklingen av teori och metoder ger verktyg att i mer omfattande grad undersöka känslor och hjälpa oss att förstå hur man kan förmedla och väcka känslor i texter.

Vad inspirerar dig särskilt mycket inom ditt område just nu?

Forskning i litteratur och känslor är ett mångvetenskapligt forskningsområde där samarbete mellan olika vetenskaper kan ge upphov till intressanta resultat. Vi undersöker exempelvis vilken roll interaktioner spelar för läsarens empati och vi har utvecklat en metod som kan tillämpas på det här.

För tillfället undersöker jag fonetiska drag i en text i förhållande till känslomässiga effekter genom att utnyttja beräkningsforskning. Som litteraturhistoriker inspireras jag av hur forskning i känslomässiga effekter kan ge ny kunskap om betydelsen av litterära genrer och stilar och vilken historisk uppgift de har.

 

Riikka Rossi är professor i inhemsk litteratur vid Humanistiska fakulteten. 

Här hittar du alla nya professorer våren 2023.