Årets alumn, chefredaktör Aki Hyyppä: ”Aku Ankka sprider glädje och uppmuntrar till självständigt tänkande”

Aki Hyyppä, tidningen Aku Ankkas chefredaktör sedan tio år, har utsetts till Årets alumn vid Humanistiska fakulteten. Både hans studieväg och yrkesbana präglas av kreativa utsvävningar, insamlande av kunskap och läsning – sådant som utgör kärnan i humanismen.

Aku Ankka, den finska systertidningen till Kalle Anka, har bjudit flera generationer på trevlig läsning en gång i veckan och har också utvecklat läsförmågan hos många. Chefredaktören Aki Hyyppä har en framträdande roll när det gäller tidningens rika, intelligenta och humoristiska språk. Här får läsarna bland annat smaka på allitterationer, rim och namnförvrängningar.

En ny upplaga av tidningen går i tryck varje vecka, med ett urval av så bra serier som möjligt. Berättelserna tas in antingen från deras producent, förlaget Egmont, eller från systertidningar i andra länder. Texterna redigeras av tre redaktörer i samarbete. Tidningen har tre ordinarie redaktörer, tre frilansredigerare och ett dussin frilansöversättare.

Till Hyyppäs uppgifter hör dessutom planering av förlagsprogrammet. Målet är att få till stånd en så roande, mångsidig och prickfri serietidning som möjligt.

Hyyppä är väldigt tagen över sin utmärkelse som Årets alumn.

– Det är en stor ära. Och ett utmärkt val dessutom! säger han med ett leende.

Gradun avklarad i sista minuten

När Hyyppä gick i gymnasiet ville han bli ingenjör, ända tills han lade om sina planer efter en presentation av ämnet finska under ett informationstillfälle som universitetet ordnade.

– Jag insåg att det här är det enda rätta för mig. Under studietiden svävade mina ämnesval ut åt många olika håll: förutom finska studerade jag till exempel religionsvetenskap, folkloristik, teatervetenskap, litteratur och framför allt semiotik.

Kunskaperna i holländska som följde av ett Erasmus-utbyte i Belgien handlade inte om systematisk karriärplanering utan om ett levande intresse, en egenskap som några år senare var till Hyyppäs fördel när han sökte till Aku Ankkas redaktion.

Studierna blev på hälft på grund av ankorna, tills hotet om föråldrade studieprestationer förmådde honom att pressa fram sin pro gradu.

– Jag fick uppmuntran både hemifrån och från universitetet. Även en gamyl som jag fick mycket hjälp. Gradun om språkliga medel för humorn i Aku Ankka var slutligen förvånansvärt lätt att slutföra, även om coronaläget ledde till omställningar i vardagen. Ämnet var förstås bekant sedan innan för mig, jag arbetar yrkesmässigt med text, och så hade jag hunnit samla på mig en del livserfarenhet.

Läshobbyn stakar ut framtiden

Hyyppä slår vakt om det språkliga arvet tillsammans med sitt team av språkhantverkare med fennist- och filologbakgrund.

När Sirkka Ruotsalainen började som den första chefredaktören för Aku Ankka 1951 hade hon bytt arbetsplats från dagstidningen Helsingin Sanomat och var mån om att hålla så hög kvalitet som möjligt.

– Språket i Aku Ankka passar barn, men på ett djupare plan går det att hitta underfundigheter och dolda betydelser i texten, det vill säga sådana språkliga element som riktar sig till vuxna. Underfundigheterna vävs in i texten på ett sådant sätt att de kan roa vuxna som upptäcker dem, utan att det stör de yngre läsarna, beskriver Hyyppä.

Hyyppä upprätthåller kontakten till de unga läsarna på flera sätt. Han besöker skolor för att berätta om läsning och naturligtvis om Aku Ankka. År 2020 var han jurymedlem för Finlandiapriset för barn- och ungdomslitteratur.

Att utveckla och upprätthålla barns och ungdomars läshobby kräver kämpatag och en förmåga att sätta gränser, enligt Hyyppä. Spelintresset är en av de saker som tar upp mycket tid bland unga.

– Det gör mig bekymrad om spelandet tar tid från inte bara läsning, utan även lek, friluftsliv och idrott. Även för mig gick det så att böckerna fick stryka på foten för tevetittandet när jag var inne i den mest brådskande perioden i mitt liv. En skärpning i rutinerna fick mig att hitta tillbaka till böckerna och få mersmak för dem.

Även om alla ungdomar känner till Aku Ankka, kan den ändå kräva för mycket koncentration av vissa.

– De som idag tycker om att läsa är de som i framtiden bestämmer om hobbyerna för dem som inte läser. De bestämmer hurdana spel som planeras och kodas, samt vilka serier och filmer som produceras. Det är aldrig för sent att satsa på läsning.

Erfarenhet och vetenskapliga fakta avgör

För Aki Hyyppä innebär humanismen ett intresse för människan och människans handlingar, för kultur och historia – sådant som beskriver hur människan ser på sin omvärld och hur hon kommunicerar. Han tackar sin utbildning för förmågan att analysera sitt eget och andras arbete.

Hyyppä berättar att han utvecklats till chef inom sitt gebit på samma sätt som de som arbetar inom ledningen för kulturinstitut och universitet.

– På Aku Ankkas redaktion har jag fått göra allt som hör samman med redaktionellt arbete. Därför vet jag också exakt hur man bär sig åt på det praktiska planet. På ett börsbolag kan ledningen däremot bestå av professionella chefer, som inte nödvändigtvis är så införstådda med själva arbetet eller verksamheten. Sådant kan orsaka konflikter.

Ju mer en humanistisk expert grundar sina påståenden på förnuftsargument och vetenskapliga fakta, desto bättre kan hen motivera sina beslut och till exempel försvara resursbehov.

Utsvävningar kan vara vägen till ett yrke

I egenskap av alumn vid Helsingfors universitet vill Aki Hyyppä vara en förespråkare för läsintresset, men också ett exempel på hur en humanist kan finna sin plats i världen.

– Att studera och söka information om ett ämne som just för stunden kan verka ovidkommande eller skjuta bredvid målet, kan senare vara helt avgörande. Min väg till Aku Anka var en summa av utsvävningar och sammanträffanden som slutade lyckligt. Det viktigaste är att man skaffar sig kunskap. Jag tycker det är väldigt synd att studenter inte längre har samma akademiska frihet att hoppa hit och dit i sina studier.

Hyyppä som snart har arbetat i 22 år med att göra serier för läsintresserade går fortfarande med lätta steg till jobbet.

– Aku Ankka sprider glädje och uppmuntrar till att läsa, utveckla sig själv, vidga vyerna och förbättra världen. Någon läsare kanske flyr tristessen genom att dyka in i ankornas värld. Och samtidigt är serien också ett språngbräde till mångsidigare läsning.

Gå med i alumngemenskapen vid Helsingfors universitet!

Alla som har avlagt examen vid Helsingfors universitet samt utbytesstuderande och anställda är universitetets alumner. Tillsammans är vi det största expertnätverket i Finland. Vi har redan över 30 000 medlemmar.

Gå med i alumngemenskapen vid Helsingfors universitet

Håll dig uppdaterad om den senaste forskningen, knyt kontakter under tvärvetenskapliga evenemang, fördjupa din kunskap under fortbildning och dela med dig av dina erfarenheter med nya studenter. Alumner vid Helsingfors universitet drar nytta av universitetets alumntjänster och väljer själva det lämpligaste sättet att delta. Du är även varmt välkommen med i arbetet med att utveckla vår alumnverksamhet. Tillsammans kan vi öka vårt universitets genomslagskraft, erbjuda undervisning av ännu bättre kvalitet och producera allt mer mångsidig forskning.

Läs mer om alumntjänsterna!