Jari Niemelä: Vi får inte överge de kommande generationerna

I sitt årsdagstal till universitetet den 22 mars underströk Helsingfors universitets rektor Jari Niemelä, som för tillfället sköter specialuppgifter, att det brådskar att finna lösningar på klimatförändringen och utarmningen av den biologiska mångfalden.

Denna vecka firar Helsingfors universitet sin 381-årsdag. Jubileumsveckan inleddes med ett tal av Jari Niemelä på temat gemenskap. Enligt Niemelä kan vi värna om gemenskapen genom att ställa frågan ”Hur mår du?” inte bara till andra människor, utan också till den övriga naturen. På så sätt värnar vi om gemenskapen mellan allt levande.

Gemenskapen mellan människan och naturen är viktig, eftersom mer än två tredjedelar av världens ryggradsdjur på kort tid försvunnit som följd av människans verksamhet. Enbart i Finland har mer än 300 arter utplånats som en följd av den sjätte utrotningsvågen, som orsakats av människan. Det är också allt mer sannolikt att den globala uppvärmningen överskrider den kritiska gränsen på 1,5 grader inom de följande fem åren.

I sitt öppningstal underströk Niemelä att det är väldigt bråttom med lösningar på klimatförändringen och utarmningen av naturens mångfald. För närvarande arbetar Niemelä på deltid och sköter specialuppgifter. Det huvudsakliga rektorsarbetet sköts av Sari Lindblom.

– Den pågående coronakrisen kan påskynda samhällets hållbarhetsomställning, konstaterade universitetets postcorona-grupp i sin rapport hösten 2020. Pandemin är ett startskott till en samhällsförändring utan återvändo. Förändringens stund är inne, säger Niemelä.

Vi kan inte låta unga klimataktivister ensamma rädda världen

För att lösa problemen med klimatförändring och artdöd krävs det insatser från många olika håll. Helsingfors universitet kommer att göra sitt till.

– Klimatet och naturen kräver insatser av oss alla. Vi kan inte låta unga klimataktivister ensamma dra lasset, säger Niemelä.

Arbetet för en hållbar framtid är ett av Helsingfors universitets strategiska val som universitetet främjar genom konkreta handlingar. Vid årsskiftet avvecklade universitetet de sista av sina placeringar i bolag som producerar fossila bränslen, och under den pågående undervisningsperioden startade för första gången en mångvetenskaplig kurs i hållbarhet som riktar sig till alla studenter. Inom en snar framtid öppnas kursen också för studenter inom det kontinuerliga lärandet.

Arbetet för framtiden pågår inte bara vid Helsingfors universitet utan inom hela universitetsfältet.

– Tillsammans med de övriga finländska universiteten publicerade vi i höstas Finlands universitetsrektorers råd UNIFIs teser om hållbar utveckling och ansvarsfullhet. Hela universitetsfältet har till exempel för avsikt att vara koldioxidneutralt före år 2030, säger Niemelä.

Regeringsprogrammets mål för klimatet och den biologiska mångfalden måste uppfyllas

Helsingfors universitet kräver att regeringsprogrammets mål för klimatet och den biologiska mångfalden verkligen uppfylls. För att hitta lösningar krävs inte bara vilja, utan också vetenskap.

– Finland har lovat att bli ett hållbart samhälle före 2030. Det är mindre än 10 år i framtiden. Målet är ambitiöst, men vi har inget annat val än att lyckas med det. Universitetet lovar ställa till förfogande all den forskningskunskap och kompetens som vi besitter för att rädda världen.

– Vi får inte överge de kommande generationerna. Människobarn, javanoshörningar, insjölaxar, saimenvikare, gulärlor, nordkapare och havsörnar måste alla kunna leva på vår planet även i framtiden, konstaterar Niemelä.

Niemeläs tal inledde universitetets 381-årsjubileumsvecka

Helsingfors universitets 381-årsjubileum firas hela veckan från måndag till fredag 22–26.3.2021. Virtuella evenemang och tal kan under veckan ses på universitetets Youtubekanal och Tankehörnans webbplats. Alla intresserade är varmt välkomna att ta del av programmet. Programmet i sin helhet finns här.

Du kan se Jari Niemeläs öppningstal 22.3.2021 här: https://www.youtube.com/watch?v=XEIlyU2CGhk