Helsingfors universitet publicerade sin första årsrapport om ansvarsfull placering

Avkastningen från Helsingfors universitets noterade placeringar var nästan 22 procent 2019. Andelen företag som producerar fossila bränslen sjönk betydligt i placeringsportföljen och är nu mindre än en procent av portföljens värde.

Sommaren 2019 godkände universitetets styrelse principer för ansvarsfulla placeringar. Principerna betonar placeringsverksamhetens effektivitet och hållbar utveckling. Avkastningen från noterade placeringar var 21,66 procent 2019.

– Avkastningen var exceptionellt hög i fjol. Men i vår placeringsverksamhet ligger fokus på det långsiktiga, och då understryks kostnadseffektivitet och diversifiering, säger placeringsdirektör Anders Ekholm.

Under 2019 överförde universitetet omkring en tredjedel av sin placeringsportfölj på 472 miljoner euro till indexfonder, vars årliga förvaltningsavgift underskrider 0,1 procent av kapitalet. Dessa indexfonder utesluter producenter och distributörer av fossila bränslen, samt bolag vars avkastning grundar sig på försäljning av kontroversiella tjänster eller produkter. Andelen producenter av fossila bränslen i vår placeringsportfölj sjönk med omkring en tiondel under året och underskrider nu en procent.

– Målet är att på ett kontrollerat sätt, men utan dröjsmål, avlägsna även resten av producenterna av fossila bränslen ur vår portfölj, senast före utgången av 2021, fastslår kvestor Marjo Berglund.

Universitetet bestämde sig 2019 för att offentliggöra betydande placeringar genast, och alla placeringar i samband med bokslutet. Nya betydande placeringar publiceras genast på webbplatsen.

– Universitetets ansvar gentemot dess samarbetspartner och samhället är starkt kopplat till tillförlit och baserar sig på öppenhet. Vi vill föregå med gott exempel även på denna punkt, fortsätter Marjo Berglund.

Årsrapport om ansvarsfull placering 2019

Ytterligare information

Placeringsdirektör Anders Ekholm, +358 50 526 4253, anders.g.ekholm@helsinki.fi

Kvestor (ekonomichef) Marjo Berglund, +358 400 812 538, marjo.berglund@helsinki.fi