Helsingfors universitet deltar i att utlysa klimatnödläge

”Vi vill engagera oss allt mer i att tygla klimatförändringen med hjälp av forskningsbaserad kunskap och hållbar, ansvarsfull verksamhet. Åtgärderna kan inte vänta”, säger prorektor Tom Böhling.

Hållbarhetsorganisationen för universitet och högskolor EAUC, klimatorganisationen Second Nature och FN:s miljöprograms Youth and Education Alliance har utarbetat ett öppet brev om klimatnödläge som har undertecknats av tusentals universitet och högskolor runtom i världen. Helsingfors universitet skrev under brevet den 29 november. Brevet kommer att delas ut till staternas representanter samt till medierna under klimatmötet COP25 i Madrid i december.

I brevet förbinder sig universiteten och högskolorna till att stärka sin forskning och undervisning om klimatförändringen, vara koldioxidneutrala senast 2050 och öka sin personals och sina studenters kunskaper om miljön.

– Vi vill engagera oss allt mer i att tygla klimatförändringen med hjälp av forskningsbaserad kunskap och hållbar, ansvarsfull verksamhet. Åtgärderna kan inte vänta, säger prorektor Tom Böhling, som ansvarar för hållbarhets- och ansvarsfrågor vid Helsingfors universitet.

Grunden för universitetets verksamhet är forskningsarbetet, som hjälper oss skapa lösningar för att stoppa den globala uppvärmningen. Forskningen och den forskningsbaserade undervisningen om klimatförändringen har mångvetenskapliga kopplingar t.ex. till kemi, fysik, meteorologi, biologi, skogs- och jordbruksvetenskaper, geovetenskaper och samhällsvetenskaper – för att inte glömma de humanistiska och pedagogiska vetenskaperna.

På universitetets campus syns klimatarbetet också som investeringar i förnybar energi och energieffektivitet. Helsingfors universitet strävar efter att vara koldioxidneutralt senast i slutet av år 2035.

Universitetet försöker främja stävjandet av klimatförändringen via sina placeringar genom att favorisera placeringsobjekt med låga koldioxidutsläpp. Målet är att högst 1 % av placeringsportföljen ska bestå av placeringar i bolag som producerar fossila bränslen. Universitetet håller även på att uppdatera sina reseanvisningar för att minska på den miljöbelastning som arbetsresorna ger upphov till. Utsläppen för flygresorna 2018 klimatkompenserades i ett Gold Standard-certifierat projekt.

– Just nu utarbetar vi en genomförandeplan för hållbarhet och ansvar som en del av den nya strategin för 2021–2030. Vi vill göra hållbara och ansvarsfulla arbetssätt till något som alla vid universitetet fokuserar på, säger Böhling.

Läs mer om Helsingfors universitets hållbarhetsverksamhet på sidan Ett hållbart universitet.

”(Re)purposing the university to tackle the climate emergency” 16.1.2020

Institutet för hållbarhetsvetenskap (HELSUS) och EXALT (The Global Extractivisms and Alternatives Initiative) ordnar tillsammans ett evenemang om klimatnödläget i Tankehörnan den 16 januari 2020. Evenemanget har rubriken ”(Re)purposing the university to tackle the climate emergency”.

Syftet med evenemanget är att väcka diskussion om vilka metoder och åtgärder hela universitetet – från forskare och studenter till universitetets ledning – gemensamt kan ta till för att tackla klimatnödläget.

Läs mer på evenemangets sidor (på engelska).