Farmaceutiska blir grön

Vi kan tacka Helsinki Challenge-tävlingen för en ny generation av hållbar utveckling vid Farmaceutiska. Miljön kommer snart att beaktas i all utbildning på Campus Vik.

Idétävlingen Helsinki Challenge fick genast igång idégeneratorerna vid Farmaceutiska fakulteten. Vid fakulteten hade man redan länge funderat på hur miljöfrågor kunde knytas närmare till utbildningen, och Helsinki Challenge erbjöd ett utmärkt tillfälle att förverkliga idéerna.

– Vårt mål är att fostra en generation professionella som beaktar miljöaspekterna i alla sammanhang, berättar Tiina Sikanen som är ledare för gruppen Generation Green som deltar i tävlingen.

– För många av dagens studerande är miljöaspekten redan självklar i andra sammanhang, men senast nu måste den integreras i undervisningen i farmaci.

Färre läkemedel ska spolas ned

Farmaceuter deltar i nästan alla steg i läkemedelsbranschens verksamhetskedja. De planerar och tillverkar läkemedel, arbetar vid myndigheter och ger råd åt användarna i apoteken.

I början av kedjan vill tillverkarna utveckla nya läkemedel som orsakar så litet problem som möjligt i miljön efter att de har lämnat kroppen – som sådana eller i kombination med andra läkemedel.  

På samma sätt är det en valsituation när man skriver ut ett läkemedel. Också då borde man utöver förhållandet mellan pris och verkan beakta miljöbelastningen vid tillverkningen av läkemedlet.

Allt mindre halter upptäcks

I värsta fall känner man inte ens till vilka konsekvenser för miljön utvecklingen av nya läkemedel och användningen av läkemedel för med sig.

– I och med att analysmetoderna utvecklas har man börjat hitta spår av läkemedel också där man tidigare inte kunde identifiera dem på grund av att halterna var så låga, berättar Sikanen.

Med samma modell kan man också förnya utbildningen i andra branscher med hållbar utveckling som ledstjärna.

I sin egen forskning utvecklar hon mikroanalyssystem som mäter förekomsten av kemikalier i miljön.

Det finns mycket utvecklingsarbete kvar inom farmacin, men Generation Greens målsättningar sträcker sig längre än till att reformera utbildningen.

– Vi vill med hållbar utveckling som ledstjärna skapa en ny generations utbildningsmodell som i anpassad form kan användas vid förändringsledning inom flera olika områden, konstaterar Tiina Sikanen.