CoastClim utreder vilken betydelse Östersjön har för klimatet med stöd av Neste
Forskningscentrumet för kustekosystem- och klimatforskning CoastClim, har inlett ett femårigt samarbete med Neste. Centret arbetar med att ta fram enhetlig information om hur processerna i Östersjön och Östersjöns kustmiljöer samverkar med atmosfären och vilka effekter det har på klimatet.

–  Alla samhällsaktörer behövs när vi söker lösningar på framtidens hållbarhetsproblem. Stöd behövs inte minst inom grundforskningen, eftersom den utgör grunden för insiktsfullt ledarskap, konstaterar Alf Norkko, professor i Östersjöforskning.

Centrets verksamhet har väckt stort intresse både bland forskare och finansiärer. Den senaste samarbetspartnern är Neste.

–  Vi är oerhört glada över att allt fler aktörer är med och skapar ramar för ny grundforskning. Utan omfattande stöd är det inte möjligt att skapa ett forskningscentrum i den här storleken, och inte heller att utöka kunskapsbasen, konstaterar Alf Norkko.

Tack vare samarbetet med Neste kan vi bedriva betydelsefull grundforskning under de kommande fem åren. Forskningen kommer att ge ny fundamental kunskap om de kustnära livsmiljöernas roll när det gäller att begränsa klimatförändringen.

–  För att begränsa klimatförändringen krävs omfattande forskning och omfattande samarbete mellan olika aktörer. Vi är glada över att kunna delta i samarbetet och bidra till att de gemensamma målen kan uppnås, säger Lars Peter Lindfors, innovationsdirektör vid Neste.