Helsingfors universitet placerade i en Green Bond -fond
Universitetet har gjort en betydande impact investering, det vill säga påverkansinvestering, genom att placera i en så kallad Green Bond -fond, alltså i gröna obligationer.

Helsingfors universitet har igen tagit ett steg framåt inom ansvarsfullt placerande genom att placera i NN Green Bond -fonden. Fonden förvaltas av holländska NN Investment Partners, som är känd för sin ansvarsfullhet. Den placerade summan är över 40 miljoner euro. Fonden är en av världens första Green Bond -fonder.

Fonden placerar i gröna obligationer, som är verifierade av en utomstående part och öronmärkta i bemärkelsen att företagen bara får använda medlen för projekt som minskar belastningen på miljön och stöder en hållbar utveckling.

I de flesta projekt är det frågan om investeringar som minskar på affärsverksamhetens utsläpp. Till exempel kan företaget placera i en alternativ energikälla som sol- eller vindkraft, transport med mindre utsläpp eller gröna byggnader.

– Det är frågan om en äkta impact investering, som främjar hållbar utveckling och är i linje med universitetets värderingar. Den här placeringen för universitetet framåt mot en kolneutral placeringsportfölj, berättar Helsingfors universitets kvestor Marjo Berglund nöjt.

Läs mer:

Helsing­fors universitet pub­li­ce­ra­de sin förs­ta års­rap­port om an­svars­full pla­ce­ring

Helsing­fors uni­ver­si­tets pla­ce­ring­ar allt mer an­svars­ful­la – må­let är en kol­ne­u­tral port­följ

Värdepappersplacering i Helsingfors universitet