Nytt forskningsområde erbjuder tvärvetenskapliga lösningar på ekologiska kriser

Markus Kröger, professor i globala utvecklingsstudier, forskar om naturresurs- och miljöpolitik och medborgarinflytande i ett globalt perspektiv.

Vad forskar du i?

För närvarande forskar jag om klimatkrisen och den ekologiska krisen, till exempel varför skogsavverkningarna fortsätter i Amazonas och på andra håll i världen. Jag undersöker också vad som har gjorts för att försöka påverka denna utveckling.

Jag studerar politik och ekonomi som anknyter till naturresurser och miljö globalt också på ett mer allmänt plan samt konflikter och folkrörelser. Jag har särskilt fokuserat på Brasilien, övriga Sydamerika och Indien. Jag analyserar också den globala naturresurspolitiken, till exempel när det gäller det starka intresset för resurserna i det arktiska området.

Jag har till exempel undersökt Brasiliens och Indiens gruvpolitik och när och hur gruvor har stängts på grund av motstånd från lokalbefolkningen. Min forskning har också behandlat globaliseringen av pappers- och cellulosaindustrin och konsekvenserna av de finska företagens nya stora investeringar i branschen, till exempel i Brasilien och Uruguay. Jag har också studerat olika former av jord- och skogsbruk och deras hållbarhet.

Vad kommer din forskning att påverka, och hur?

Alla behöver mat, och användningen av naturresurser och frågorna kring klimatförändringen blir allt mer angelägna. Jag har särskilt fokuserat på de sätt på vilka medborgarna kan påverka de investeringsbeslut som berör deras liv på ett väsentligt sätt och som betydligt ändrar markanvändningen, särskilt i länder som Brasilien och Indien. Min forskning bidrar också till en bredare förståelse av de politiska realiteter under vilka de berörda parterna försöker genomföra olika utvecklingsinterventioner.

Min forskning kan påverka huruvida småbrukare i Brasilien och Indien olagligt kan tvingas lämna sin mark. Mitt mål är att öka kännedomen om de problem som skogsmarkernas och landsbygdens invånare ställs inför och informera beslutsfattarna om hur de kan fatta bättre beslut.

Vad inspirerar dig särskilt mycket inom ditt område just nu?

Globala utvecklingsstudier är ett snabbt föränderligt och starkt tvärvetenskapligt forskningsområde. Studierna stöder sig i stor utsträckning på de senaste erfarenheterna och fynden inom olika vetenskapsområden och samhällen.

Mitt forskningsområde kan erbjuda lösningar på klimatkriser och ekologiska kriser samt på andra globala fenomen genom djup samhällsvetenskaplig förståelse.

 

Markus Kröger är professor i globala utvecklingsstudier vid Statsvetenskapliga fakulteten.

Läs mer om andra nya professorer.