Rektor Sari Lindblom: ”Finlands framgång bygger på högklassig kompetens och forskning”

Rektor Sari Lindblom listade i sitt tal vid Helsingfors universitets årsdagsfest den 27 mars fyra saker som universiteten och högskolorna behöver för att på ett avgörande sätt kunna påverka samhällets välbefinnande och livskraft.

Strax innan riksdagsvalet lyfte rektor Lindblom i sitt tal fram att Finland samtidigt kommer att möta både globala och inhemska utmaningar under nästa regeringsperiod.

– Flaskhalsar för Finlands framgång är den minskade arbetskraften och stagnationen av utbildningsnivån, samt den resulterande bristen på arbetskraft och de senaste årens låga produktivitetsutveckling, konstaterade hon.

Lindblom påminde om att det är universiteten som har lösningarna för framtidens utmaningar, samt de personer som kan hitta dessa lösningar.  

– Finlands framgång har grundat sig på och grundar sig också i framtiden på högklassig kompetens och forskning. Det är universiteten som bringar hopp och är drivkrafter för samhällelig förändring. Vi behöver politisk enighet och vilja att fatta de behövliga besluten för att stabilisera resurserna för forskningen och vetenskapen.

Fyra åtgärder för att säkerställa Finlands framgång

Lindblom listade fyra saker som universiteten och högskolorna behöver för att på ett avgörande sätt kunna påverka vårt lands välfärd och framgång.

– Antalet nybörjarplatser vid högskolorna måste ökas avsevärt och dessa måste finansieras fullskaligt och permanent. Flera studieplatser behövs särskilt i Nyland där det fattas tusentals högskoleplatser. Det behövs tusentals nya nybörjarplatser, särskilt i Nyland. Vi förlorar ständigt unga som åker iväg för att studera både till utlandet och till andra orter i Finland. Av samma skäl kan vi inte locka tillräckligt många begåvade unga från andra håll i världen att studera och arbeta i Finland. Detta måste korrigeras.  

För det andra lyfter Lindblom fram statens ökade finansiering för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten.

– Minst hälften av FUI-finansieringen borde allokeras till den offentligt finansierade forskningsdrivna helheten. Den omfattar bland annat universiteten och yrkeshögskolorna, Finlands Akademi samt till exempel det stöd som riktas direkt till universiteten för deras egen innovationsverksamhet, sade Lindblom.

Den tredje saken som Lindholm lyfter fram är behovet av att förnya lagstiftningen särskilt i fråga om medicinsk forskning, för att den inte i onödan ska försvåra forskningen och FUI-verksamheten. 

– Den fjärde och kanske viktigaste saken är att vi behöver ett klart mer ambitiöst grepp i vetenskapspolitiken. För att klara oss i den allt hårdare internationella konkurrensen behöver vi statens och samhällets hjälp. Vi behöver högklassiga kompetenskluster och fokus på kvalitet, konstaterade Lindblom.

– Genom dessa medel kan vi säkerställa att Finland är ett framgångsrikt och bra land även i framtiden, sammanfattade hon.

Som exempel tog Lindblom upp Helsingfors universitets innovationsverksamhet som det under de senaste åren har satsats mycket på.

– Toppforskning leder till innovationer, men bara genom att rikta resurser till forskningen och vetenskapen. Våra forskningsbaserade innovationer främjar hållbar tillväxt, skapar arbetsplatser och ett bättre samhälle.  Genom att öka finansieringen av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten skapar vi välfärd för oss alla. ***

Rektor Sari Lindbloms tal vid Helsingfors universitets årsdagsfest den 27 mars