Rektor Kola: Universiteten främjar landets utveckling

PRESSMEDDELANDE | Helsingfors universitets rektor Jukka Kola kan inte förstå att Finlands enda universitet i världsklass är målet för regeringens största nedskärningar i högskolesektorn.

– Det är universiteten som bygger det finländska kunskapssamhället. Universiteten är föregångare, de skapar ny kunskap och är de hörnstenar som nationens utveckling vilar på. När regeringen skär djupt i universitetens finansiering, betyder det att regeringen riskerar nationens framtid, sade rektor Jukka Kola i sitt inskriptionstal med anledning av det nya läsåret.

Kola är särskilt upprörd över att de största nedskärningarna i finansministeriets budgetförslag gäller Helsingfors universitet, det enda universitetet i Finland som finns med bland de hundra bästa universiteten i världen.

Kola efterlyser beslut som kan påskynda universitetens strukturreform.

– Högskole- och forskningsinstitutsfältet i Finland är för splittrat och det finns många överlappningar. Resurserna sprids och fördelas fel med tanke på högskolornas och landets konkurrenskraft.

Helsingfors universitet kommer nu att aktivare än tidigare söka konkurrensutsatt finansiering i utlandet och också vända sig till internationella stiftelser, privata donatorer och företag för att åtminstone delvis täcka nedskärningarna i statens basfinansiering.

Regeringens spetsprojekt får hjälp av forskningen

Universiteten producerar hela tiden forskning som kan användas i praktiken.

– Forskningen stöder konkurrenskraften och det politiska beslutsfattandet. Universitetet har mycket att ge också när det gäller regeringens spetsprojekt, påpekar Jukka Kola.

Vid Helsingfors universitet forskas det bland annat i digitaliseringens konsekvenser för samhället och individen.

– Vi vill i synnerhet fokusera på forskning kring digitalt lärande och bidra till att Finland blir ledande inom utbildning, sade Kola.

Helsingfors universitet kommer att grunda ett internationellt Life Science Center för forskare inom biovetenskap, naturresursområdet, medicin och farmaci. Det anknyter också till Health Capital Helsinki, ett projekt som samlar det högklassiga hälsokunnandet i huvudstadsregionen. Framgångsreceptet är enkelt: forskare, läkare och företag löser problem inom olika specialområden tillsammans.

Bioekonomi är ett av Helsingfors universitets starka områden på lång sikt. Forskningen svarar på förändrade behov, bland annat forskas det i nya råmaterial, biomassornas sidoflöden och hållbar energi.

– De här exemplen visar att Helsingfors universitet också under svåra tider gör sitt bästa för att förbättra kvaliteten på vetenskapen, forskningen och den högsta utbildningen i Finland. Detsamma önskar vi också av politikerna, sade Jukka Kola.

Talet i sin helhet

Ytterligare information: 

Rektor Jukka Kola, tfn 02941 22211 @JukkaKola jukka.kola@helsinki.fi