Professor Jouko Väänänen utnämndes till prorektor för Helsingfors universitet

Jouko Väänänen som är professor i matematik blir prorektor från 1.8.2017 till 31.7.2018. Befattningen är på heltid.

För tillfället är Väänänen dekanus för Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

- Universitetet genomgår stora förändringar. Vi genomför utbildningsreformen Stora hjulet, övergår till institutionslösa fakulteter och stabiliserar universitetets ekonomi. Jag vill bidra till att dessa förändringar genomförs med framgång, säger han.

Ett europeiskt toppuniversitet under digitalisering

Som prorektor kommer Väänänen att ansvara främst för forskningsärenden och påbyggnadsutbildningen. Han fortsätter prorektor Keijo Hämäläinens arbete, eftersom Hämäläinen blir rektor för Jyväskylä universitet i början av augusti.

Som prorektor vill han främja tre teman: spetsforskning, universitetets internationalisering och ändamålsenlig digitalisering.

- Jag ser Helsingfors universitet framför allt som ett europeiskt toppuniversitet. Internet, digitaliseringen och sociala medier har väsentligt förändrat universitetets omvärld. Konkurrensen om toppforskare och forskningsfinansiering är hård och även studenterna väljer sin studieplats från ett internationellt utbud.

 

Ytterligare information:

Professor Jouko Väänänen
tfn 02941 51425
jouko.vaananen@helsinki.fi

Jouko Väänänen i forskningsdatabasen Tuhat

Läs mera om universitetets ledning och dess arbete