Pekka Sauris februarimanifest: Forskare världen över, förenen eder!

Pekka Sauris februarimanifest.
  1. Vår gemensamma verklighet bör skapas i öppen diskussion utgående från den bäst underbyggda teorin eller ståndpunkten. Denna princip har inte förändrats trots det kaotiska världsläget.
  2. Tillgången till information i och med digitaliseringen och revolutionen inom kommunikation har gett miljarder nya människor världen över en möjlighet att delta i diskussionen.
  3. Tillgången till information och revolutionen inom kommunikation har lyft fram sådana föreställningar i diskussionen – ”alternativa fakta” – som inte tål vetenskaplig granskning.
  4. Gränsen mellan föreställningar och vetenskapligt underbyggda ståndpunkter har suddats ut i den offentliga diskussionen.
  5. Den vetenskapliga forskningen måste varje dag kunna motivera sin ställning i den offentliga diskussionen.
  6. Forskare i alla länder måste arbeta tillsammans för att försvara sanningen från despoti.
  7. Detta innebär i synnerhet att forskare i alla länder måste kommunicera om sina rön mer aktivt och på ett mer lättförståeligt sätt.
  8. Kommunikation är strategisk verksamhet, inte enbart en stödtjänst.
  9. Vetenskapen och forskningen måste använda sig av samma kommunikationskanaler som de övriga medborgarna och kunna svara på ett begripligt sätt på medborgarnas frågor.
  10. Vi måste lita på att det bästa argumentet förr eller senare vinner. Mänsklighetens framtid hänger på det.

Pekka Sauri är arbetslivsprofessor vid Helsingfors universitet

I serien Vetenskapens försvarare beskriver skribenterna vetenskapens betydelse för dem själva och deras bransch. Du kan läsa de övriga texterna här på sidan Därförvetenskap.

Varför behöver vi vetenskap?

Världen kommer i framtiden att förändras allt snabbare, och människans och miljöns behov med den. Vi vet ännu inte vilka utmaningar vi kommer att behöva svara på om 50 år. Ett är säkert, och det är att lösningarna kräver långsiktig forskning.

Därför behöver vi vetenskap.

Finlands välfärd är beroende av att vi värnar om vårt högkvalitativa kunnande genom hela utbildningskedjan, från småbarnspedagogiken ända till den högre utbildningen och forskningen. Vår framtid ligger i vårt kunnande och i människor som kan. Därför bör vi investera allt mer i utbildning och forskning.

Läs mer