#Därförvetenskap

#Därförvetenskap
Vetenskapen och den forskningsbaserade undervisningen är av oersättlig betydelse för vår välfärd och för jordens framtid. Vilken slags politik krävs för att vetenskapen fortsättningsvis ska kunna skapa välfärd?
Vetenskapen och den forskningsbaserade undervisningen är av oersättlig betydelse för vår välfärd och för jordens framtid. Vilken slags politik krävs för att vetenskapen fortsättningsvis ska kunna skapa välfärd?

Upp­gift för re­ge­ring­en 2019-2023

Hög­sko­le­ut­bild­ning och ve­ten­skap kan bli trumf­kort för Fin­land. Att satsa på utbildning och forskning är att investera i framtiden.

Vetenskapens försvarare

I serien Vetenskapens försvarare beskriver skribenterna vetenskapens betydelse för dem själva och deras bransch. Du kan läsa de övriga texterna här på sidan Därförvetenskap.

Varför behöver vi vetenskap?

Forskningen ger oss redskap att övervinna cancer och bromsa upp klimatförändringen på många sätt. Med utgångspunkt i forskningsbaserad undervisning utbildar vi världens bästa lärare. Med forskningens hjälp lär vi oss förstå den artificiella intelligensens potential och problem. Långsiktig forskning krävs också för att vi ska kunna bemöta framtida utmaningar. Därför behöver vi vetenskap. Läs mer om forskning som förändrar världen.

Te­e­mu Roos: Utan forsk­ning över­för vi oöns­kat be­te­en­de till ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens

Då­lig ut­bild­ning över­för oöns­kat be­te­en­de till den ar­ti­fi­ci­el­la in­tel­li­gen­sen.

Fram­ti­dens un­der­vis­ning

I framtiden är undervisningen kollaborativ, öppen för alla och har studenten i fokus. Vid Helsingfors universitetet arbetar experter på undervisning, vars färdigheter baserar sig på data, forskning och praktisk undervisningserfarenhet.