Över 60 ERC-finansierade projekt

I halvtidsutvärderingen av EU:s finansieringsprogram Horisont 2020 var Helsingfors universitet på plats 16 bland de universitet som haft mest framgång i ERC-utlysningarna.

Helsingfors universitet har haft framgång i Europeiska forskningsrådets finansieringsutlysningar. Fler än 60 projekt har fått ERC-finansiering. Helsingfors universitets projekt har beviljats över 100 miljoner euro i ERC-finansiering.

I halvtidsutvärderingen av EU:s finansieringsprogram Horisont 2020 var Helsingfors universitet på plats 16 bland de universitet som haft mest framgång i ERC-utlysningarna. Av de nordiska universiteten har endast Köpenhamns universitet fått mer finansiering än Helsingfors universitet.

Europeiska forskningsrådet finansierar grundforskning av hög kvalitet på alla vetenskapsområden. Konkurrensen om ERC-finansieringen är hård och Europas främsta forskare tävlar om anslagen. I genomsnitt beviljas 11 procent av ansökningarna finansiering. Helsingfors universitet har beviljats finansiering för forskning inom bl.a. atmosfärsvetenskap, livsvetenskaper, samhällsvetenskaper och humaniora.

– Att Helsingfors universitet har fått finansiering inom så många vetenskapsområden visar att vi bedriver toppforskning på en bred front. Våra forskare har gjort ett strålande jobb, och ERC-finansieringen gör att vi kan ytterligare höja nivån på forskningen, säger prorektorn med ansvar för forskningen Jouko Väänänen.

Europeiska forskningsrådet beviljar forskningsanslag inom tre kategorier: lovande forskare som har bedrivit forskning i 2–7 år efter doktorsexamen, forskare med 7–12 års erfarenhet och etablerade toppforskare. De som beviljats ERC-finansiering för sina projekt kan ansöka om separat finansiering för att undersöka forskningens innovationspotential och en eventuell kommersialisering. Helsingfors universitet har beviljats ERC-finansiering i alla kategorier, och några av universitetets forskare har beviljats flera anslag.

ERC-finansierad forskning vid Helsingfors universitet