Med vetenskapens kraft mot coronaviruset

Just nu har hela världen samma mål: att bekämpa Covid-19-pandemin. Utan vetenskapen kan vi inte finna några lösningar.

Forskarna håller på att utveckla vaccin och olika sätt för samhällena att vara bättre förberedda på pandemier i framtiden. Helsingfors universitet hjälper HUS genom att ställa sina lokaler och utrustning till förfogande för Covid-19-testning.

Medborgarna uppskattar forskarnas arbete. Ett konkret tecken på detta är de donationer till coronaforskningen som Helsingfors universitet har fått ta emot – mer än 170 000 euro inom en dryg vecka. Hittills har 433 personer donerat, och det är en väldigt varierande grupp människor. Största delen av dem har gjort en donation till universitetet för första gången. Vi tackar var och en av er å det varmaste för ert viktiga stöd i kampen mot coronaviruset!

Universiteten hjälper till att lösa coronakrisen genom att arbeta för människornas hälsa och erbjuda forskningsbaserad kunskap för beslutsfattarnas och medborgarnas behov. Sådan kunskap som är nyttig för samhället är ofta mångvetenskaplig. Exemplen är otaliga, vi nämner några här.

Vi behöver matematiker som kan skapa matematiska modeller för att beskriva epidemiers framfart. Experter som hjälper oss att förstå ekonomiska kriser. Socialpsykologer som kan berätta för oss hur människor hur människor reagerar i krissituationer.

Coronaviruset utgör ett allvarligt hot för samhället, men krisen kan också ge oss större mod på lång sikt. På grund av krisen har vi snabbt vant oss vid nya sätt att arbeta, konsumera och kommunicera med varandra. Vårt samhälle har förändrats nästan över en natt, eftersom vi beslöt att förändra det med tanke på människornas hälsa.

I fortsättningen har vi en bättre beredskap att omforma vår vardag för att finna lösningar även på andra globala kriser, exempelvis klimatförändringen. För att lyckas med det behöver vi emellertid forskning som anknyter till det vi lärt oss av coronakrisen: Hur olika kulturer valde att bekämpa viruset, och hur växelverkan mellan människan och naturen påverkar spridningen av sjukdomar som smittar från djur till människor.

Vi kan bygga framtidens samhälle – med vetenskapens kraft.