Journalisten Heikki Valkama: Sanning är den viktigaste av värderingar

Sanning är universitetets viktigaste värdering. Eller åtminstone kommer sanning på första plats bland de fyra värderingar som Helsingfors universitet har fastställt för sig. De övriga är bildning, frihet och gemenskap.

Som journalist är det lätt att skriva under dessa värderingar. Vi har samma mål. Vetenskap som strävar efter sanning är också en ypperlig partner för en journalist. När någonting är oklart eller på tapeten i samhället är också journalistens första frågor ofta: Har man forskat om det här? Vad säger vetenskapen?

Vetenskapen ger perspektiv. Den erbjuder infallsvinklar på framtiden, nuet och det förgångna. Också under coronakrisen har jag ringt statistiker, historiker, psykologer, ekonomer, antropologer, matematiker ... Överraskande perspektiv och nyttig kunskap och information står att finna inom forskning på många områden.

Under kriser lutar man sig mot vetenskapen, men den ifrågasätts också. Därför behöver den sina försvarare.

Jag värdesätter också forskarsamhällets förmåga att korrigera sina fel: det här vet vi inte, det här har man inte forskat om, det här visade sig vara fel. Även om kunskapen och lägesbilden förändras, förändras inte strävan efter sanningen.

Heikki Valkama är redaktör vid Yles nyhets- och aktualitetsredaktion och författare.

 

I serien Vetenskapens försvarare beskriver skribenterna vetenskapens betydelse för dem själva och deras bransch. Du kan läsa de övriga texterna här på sidan Därför vetenskap.

 

Var­för be­hö­ver vi ve­ten­skap?

Världen kommer i framtiden att förändras allt snabbare, och människans och miljöns behov med den. Det är omöjligt att förutsäga vilken forskning som kommer till nytta 2050. Ett är säkert, och det är att lösningarna kräver långsiktig forskning.

Läs mer!