Johan Bärlund ny rektor för Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

Professor, jur. dr, ekon. mag. Johan Bärlund är vald till ny rektor för Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Högskolans styrelse valde Bärlund för perioden 2018-2022.

Johan Bärlund innehar professuren i nordisk rätt vid Helsingfors universitets juridiska fakultet och har jobbat vid fakulteten i över 30 år. Han är också docent i civil- och handelsrätt vid Helsingfors universitet och docent i handelsrätt vid Hanken.

– Även om jag under hela mitt yrkesverksamma liv har jobbat vid juridiska fakulteten har Soc&kom blivit en bekant enhet för mig på många sätt, inte minst eftersom Soc&kom har varit och fortfarande är det största svenska rummet på centrumcampus, säger Bärlund.

Bärlund har länge arbetat för svensk- och tvåspråkigheten vid Helsingfors universitet och är också stiftande medlem av Helsingfors universitets Lärarakademi. Akademin har som mål att höja undervisningens status och stärka dess ställning inom universitetssamfundet.

– Jag är en person som brinner för Helsingfors universitet, för det svenskspråkiga vid universitetet och inte minst för det nordiska.

Bärlunds nordiska profil är genomgående i hans vetenskapliga produktion.

Johan Bärlund tillträder som rektor vid Svenska social- och kommunalhögskolan 1.8.2018.

 

Tilläggsuppgifter:

Professor Johan Bärlund, tfn 040-5680464, johan.barlund@helsinki.fi

Prorektor vid Svenska social och kommunalhögskolan Helena Blomberg-Kroll, tfn 050-4484719, helena.blomberg@helsinki.fi