Lärarakademin

Lärarakademin är ett för vårt land unikt nätverk av universitetets främsta lärare. Akademin har som mål att höja undervisningens status och stärka dess ställning inom universitetssamfundet samt göra det möjligt att meritera sig och bli belönad även för pedagogiska förtjänster. Genom att satsa på lärarna satsar man också på studenterna och kvaliteten på studenternas lärande. Att bli invald i Lärarakademin är ett viktigt erkännande av lärarens pedagogiska förtjänster och vetenskapliga förhållningssätt till undervisning.

Nyheter och aktuellt