Helsingfors universitets styrelse kallade nio sökande till intervjuerna för rektorsposten

Efter den första intervjurundan väljer styrelsen ut de främsta sökandena som intervjuas av universitetskollegiet i mars. Universitetets styrelse väljer en rektor för en period på högst fem år från och med 1.8.2023.

Sammanlagt 19 personer sökte posten som rektor för Helsingfors universitet.

Universitetets styrelse beslutade att kalla följande personer till intervju för posten som rektor:

PhD Jari Kinaret
Jari Kinaret är professor i fysik och avdelningschef för Kondenserad materie- och materialteori, institutionen för fysik vid Chalmers tekniska högskola.

FD Sari Lindblom
Sari Lindblom är psykolog, professor i universitetspedagogik och rektor för Helsingfors universitet.

JD Jukka Mähönen
Jukka Mähönen är professor i andelslagsrätt vid Helsingfors universitet.

PD Johanna Mäkelä
Johanna Mäkelä är professor i matkultur och dekanus för Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet.

FD Kai Nordlund
Kai Nordlund är professor i beräkningsmaterialfysik och prorektor vid Helsingfors universitet.

JD Kimmo Nuotio
Kimmo Nuotio är professor i straffrätt vid Helsingfors universitet och leder Institutet för kriminologi och rättspolitik (Krimo).

FD Sami Pihlström
Sami Pihlström är professor i religionsfilosofi vid Helsingfors universitet.

FD Kalle-Antti Suominen
Kalle-Antti Suominen är professor i fysik och prorektor för forskning vid Åbo universitet.

FD Mari Walls
Professor Mari Walls är rektor för Tammerfors universitet och verkställande direktör för Tammerfors högskolestiftelse.

Universitetets styrelse väljer en rektor för en period på högst fem år från och med 1.8.2023. Efter den första intervjurundan väljer styrelsen ut de främsta sökandena som intervjuas av universitetskollegiet 9.3.2023. Målet är att rektorn väljs före slutet av mars 2023.

I enlighet med universitetslagen har rektorn till uppgift att svara för att universitetets uppgifter sköts ekonomiskt, effektivt och på ett resultatrikt sätt samt att svara för vidareutvecklingen av uppgifterna. Den som väljs till rektor ska ha doktorsexamen, omfattande kännedom om universitetsvärlden samt insikt i forsknings- och utbildningspolitiken, mångsidiga samarbetskontakter som omfattar olika intressenter och gedigen erfarenhet av ledarskap.