Helsingfors universitets nya styrelse vald

Helsingfors universitets styrelse har 12 medlemmar, varav sju representerar universitetet och fem väljs utanför universitetet.

Universitetets personal valde 23–25.11.2021 sina representanter till Helsingfors universitets styrelse för en fyra års mandatperiod 1.1.2022–31.12.2025. I styrelsen finns företrädda de olika grupperna inom universitetet: professorer, övrig undervisnings- och forskningspersonal, övrig personal och studenter.

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) har utsett de medlemmar som företräder studenterna för en tvåårig mandatperiod 1.1.2022–31.12.2023.

Universitetskollegiet utsåg de externa styrelsemedlemmarna våren 2021, då följande personer valdes till styrelsen: Niklas Bruun, Ilona Herlin, Sanni Lehtinen, Mari Pantsar och Ilona Riipinen.

Universitetets representanter i styrelsen

Professorer

Markku Kulmala

Henrik Meinander

Risto Renkonen

 

Övrig undervisnings- och forskningspersonal samt övrig personal

Marja Mikkola, representant för den övriga undervisnings- och forskningspersonalen

Timo Valtonen, representant för den övriga personalen

 

Studenter

Paula Karhunen, politices studerande 

Sebastian Österman, kandidat i naturvetenskaper 

 

Helsingfors universitets styrelse 2022–2025

Niklas Bruun
Ilona Herlin
Sanni Lehtinen
Mari Pantsar
Ilona Riipinen
Markku Kulmala
Henrik Meinander
Risto Renkonen
Marja Mikkola
Timo Valtonen
Paula Karhunen (1.1.2022–31.12.2023)
Sebastian Österman (1.1.2022–31.12.2023)