Helsingfors universitet steg till 107:e plats i QS-universitetsrankningen

Helsingfors universitet är det bästa finländska och det fjärde bästa nordiska universitetet på listan.

Helsingfors universitet har rankats som världens 107:e bästa universitet i den internationella QS-rankningen. Förra året placerade sig Helsingfors universitet på 110:e plats, alltså förbättrades placeringen med tre steg.

Av de finska universiteten är Helsingfors universitet fortsättningsvis högst placerat och bland de nordiska universiteten placerar sig Helsingfors fjärde, liksom också förra året. Bland de europeiska universiteten var placeringen 36:e, vilket betyder en förbättring på två steg.

Hela universitetsrankningens bästa placering fick, för åttonde året i strect, det amerikanska Massachusetts Institute of Technology (MIT). Topplaceringarna i rankningen hölls fortfarande av de amerikanska och brittiska universiteten, men i medeltal sjönk placeringen för ländernas universitet. Bäst i Norden var Köpenhamns universitet, vars placering i världen var 72:a.

QS-rankningen bygger på sex mätare: akademiskt rykte, rykte bland arbetsgivare, citationer till forskning i relation till mängden akademisk personal, mängden studerande per lärare samt andel internationell personal och andel internationella studerande.

Ryktesundersökningarna baserar sig på en global förfrågan som riktas till forskare och arbetsgivare. Den nyaste informationen från förfrågningarna är från denna vår. Ryktesundersökningarnas betoning i QS-rankningen är stor, sammanlagt 50 procent. Citeringsdatan bygger på Elseviers databas Scopus.

Helsingfors universitets placering förbättrades i båda ryktesmätarna och i den viktiga citeringsindikatorn som ger en bild av forskningens genomslagskraft. Placeringen sjönk däremot i mängden studerande per lärare samt i andelen internationell personal och andelen internationella studerande.

QS-rankningen är en av de mest kända internationella universitetsrankningarna.

 

Läs mer:

Helsingfors universitets placeringar och information om universitetsrankningarna

QS World University Rankings-resultaten