Helsingfors universitet placerade sig i år på plats 102 i den internationella QS-rankningen

Helsingfors universitet tappade 11 placeringar i den internationella rankningen QS World University Rankings. Forskningens samhällspåverkan och det akademiska ryktet bedöms däremot vara starkare än i fjol.

Helsingfors universitets placerade sig i år på plats 102 i den internationella QS-rankningen. Förra året kom universitetet på plats 91.

I årets rankning gick det bra för Helsingfors universitet inom delområdet ”forskningens samhällspåverkan” som bedömdes vara starkare än i fjol. Även Helsingfors universitets akademiska rykte förbättrades i år svarar de forskare som deltagit i undersökningen.

I delområdena ”rykte bland arbetsgivare”, ”andelen internationella forskare och studenter” samt ”antalet lärare i förhållande till studenter” försämrades Helsingfors universitets resultat.

I år jämför QS-rankningen enskilda universitets helhetspoäng med såväl det egna landets genomsnittspoäng som med genomsnittspoängen bland världens universitet. Jämfört med världens universitets genomsnittspoäng har Helsingfors universitet förbättrat sin position de fyra senaste åren. I jämförelse med de finländska universitetens genomsnittspoäng har Helsingfors universitets poäng stigit de två senaste åren.  

Tillsammans med Shangai-rankningen och Times Higher Education -rankningen är QS-rankningen en av de kändaste och mest prestigefyllda internationella universitetsjämförelserna. QS rankar årligen 4000 lärosäten och publicerar de 980 bästa universitetens resultat.

De internationella universitetsjämförelserna utvärderar universitetens forskningsvolym, forskningens samhällspåverkan, utbildningens kvalitet, universitetens rykte bland forskare och arbetsgivare samt universitetens internationella dimension.

Läs mer om universitetsrankningar