Helsingfors universitet på 99:e plats i den internationella THE-universitetsrankningen

Helsingfors universitet ligger högst av de finländska universiteten och är fjärde bäst i Norden.

Helsingfors universitet är på 99:e plats i tidskriften Times Higher Educations internationella universitetsrankning.

THE-rankningen har 13 delfaktorer som beskriver universitetets anseende, mängden forskning och forskningens kvalitet, finansiering, antalet studenter och doktorsavhandlingar per lärare samt andelen utländska studenter.

I jämförelse med fjolåret sjönk Helsingfors universitets placering med nio steg till 99:e plats. Den sämre placeringen beror bland annat på minskad finansiering från företag och ett lägre antal utländska studenter. Däremot steg Helsingfors universitet 14 steg i den viktiga anseendefaktorn och är nu på plats 101.

Helsingfors universitet är det fjärde bästa nordiska universitetet i rankningen. Högre placerar sig de svenska högskolorna Karolinska institutet (40:e plats), Uppsala universitet (87:e plats) och Lunds universitet (98:e plats). Av de finländska universiteten ligger Helsingfors universitet högst. Aalto-universitetet är på 181:a plats.

Till skillnad från i de andra universitetsrankningarna placerar sig inte de amerikanska universiteten högst i THE-rankningen, utan topplatserna innehas av två brittiska universitet, Oxford (första plats) och Cambridge (andra plats).

Helsingfors universitet placerar sig bland de hundra bästa universiteten i världen på flera internationella rankinglistor.

Läs mer om universitetsrankningar: