Helsingfors universitet på 56:e plats

Helsingfors universitet behöll sin placering på Shanghai-listan över världens bästa universitet.

Helsingfors universitet förnyade sitt rekord från i fjol och placerade sig på 56:e plats på Shanghai-listan över världens bästa universitet. Universitetet har som mål att vara ett av världens 50 bästa universitet. 

Rektor Jukka Kola konstaterar att placeringen grundar sig på forskningens höga kvalitet, bredd och genomslagskraft.

– Vi får tacka vår motiverade personal och våra toppforskare för det goda resultatet. Tack vare deras arbete har universitetet behållit sin placering trots den hårda konkurrensen, säger Kola.

Helsingfors universitet är det enda finländska universitetet bland de hundra bästa i världen. Följande finländska universitet är Östra Finlands universitet, som kom på plats 301–400. Aalto-universitetet, Uleåborgs universitet och Åbo universitet kom på plats 401–500.

Helsingfors universitet kom på tredje plats bland de nordiska universiteten. Endast Köpenhamns universitet (30) och Karolinska institutet (44) placerade sig före Helsingfors universitet. I fjol låg också universitetet i Oslo och Uppsala universitet före.

Det finns cirka 17 000 universitet i världen. På Shanghai-listan över världens 800 bästa universitet finns 29 nordiska universitet: elva i Sverige, sju i Finland, sex i Danmark, fyra i Norge och ett på Island.

Första plats i jämförelsen gick igen till Harvard i USA. Endast fyra av de tjugo bästa universiteten i världen ligger utanför USA.

Läs mer om universitetsrankningar

Vad är universitetsrankningar och hur har Helsingfors universitet placerat sig i dem?