Helsingfors universitet 15:e bäst i världen på social och ekonomisk genomslagskraft

THE University Impact är en internationell jämförelse som mäter hur bra universiteten främjar FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Helsingfors universitet kom på 15:e plats bland världens universitet när man mätte social och ekonomisk genomslagskraft. Den nya universitetsrankningen THE University Impact Rankings grundar sig på FN:s hållbarhetsmål och mäter hur bra universiteten med sin verksamhet främjar hållbar utveckling samt deras genomslag i samhället, vilket är universitetens tredje uppgift.

Jämförelsen grundar sig på de 17 globala mål för hållbar utveckling som lanserades av FN 2016. Målen handlar bl.a. om att avskaffa fattigdom, uppnå jämställdhet och bekämpa klimatförändringen.

Times Higher Education valde ut 11 av målen för den första Impact-jämförelsen. Alla universitet måste svara på frågor om genomförande och globalt partnerskap (FN:s mål nr. 17). Utöver detta skulle alla svara på frågor om minst tre andra mål.  Helsingfors universitet svarade på samtliga cirka 250 frågor om alla 11 mål.

Universitetens helhetsplacering definierades utgående från det mål som var obligatoriskt för alla (genomförande och globalt partnerskap) samt utgående från ytterligare tre mål där respektive universitet placerade sig bäst. Helsingfors universitets helhetsplacering på 15:e plats utgick från följande mål: genomförande och globalt partnerskap (9:e plats), fredliga och inkluderande samhällen (4:e plats), hållbara städer och samhällen (6:e plats) och åtgärder för att bekämpa klimatförändringen (8:e plats).

Helsingfors universitet är det främsta universitetet i Finland i jämförelsen och det tredje bästa bland de nordiska universiteten. På första plats kom The University of Auckland i Nya Zeeland. I jämförelsen deltog 560 universitet från olika 75 länder.

 – Placeringen som 15:e bäst i världen berättar klart och tydligt att ansvarsfrågor står högt på agendan hos oss och inte är bara vackra ord: Helsingfors universitets forskning har en betydande inverkan. Exempelvis Institutet för hållbarhetsvetenskap HELSUS och Centret för atmosfärvetenskap INAR bedriver tvärvetenskaplig forskning som hjälper oss att förstå klimatförändringen och lösa globala problem. Topplaceringen förstärker Helsingfors universitets dragningskraft som ett universitet med genomslagskraft, säger rektor Jari Niemelä.

– Framgången visar också hur viktigt det är att alla vid vårt universitet ser hållbarhetsmålen som en del av sitt arbete. Vi är en betydande samhällsaktör och de val vi gör har verkligen inverkan: vi är exempelvis en rättvisemärkt högskola och vi ökar kontinuerligt användningen av förnybar energi i våra lokaler.

Jämförelsen om universitetens samhällspåverkan publicerades för första gången i år. Times Higher Education är en av de mest kända organisationerna som gör universitetsrankningar. De flesta rankningarna jämför världens universitet utgående från antalet forskningsstudier och deras genomslag, undervisningens kvalitet, internationalitet och rykte.

 

Läs mer om THE Impact Ranking-jämförelsens  resultat och metoder 

FN:s hållbarhetsmål

Läs mera om universitetsrankningar

 

Ytterligare information:

Rektor Jari Niemelä
029 412 2211

Prorektor Tom Böhling (samhällsansvar, utveckling av campus, universitetsgemenskapens välmående och tvåspråkighesfrågor)
029 412 2251