Ge din idé vingar – Vi hjälper dig med kommersialiseringen
”Ingen forskningsbaserad idé som kan hjälpa mänskligheten eller planeten att må bättre får bli liggande i skrivbordslådan”, säger prorektor Paula Eerola. Kampanjen Your Idea 2020 uppmuntrar forskare att modigt föra sina idéer vidare.

I samband med sin forskning fick professor Vincenzo Cerullo en idé om hur man skulle kunna hjälpa människans eget immunsystem att kämpa mot cancerceller.  Men hur skulle han vidareutveckla idén om ett cancervaccin så att resultaten blev tillgängliga för alla? Skulle idén bära och fanns det någon som kunde hjälpa till?

Javisst finns det det. Bolaget Helsingin Innovaatiopalvelut (HIS), som ägs av Helsingfors universitet, har som uppgift att hjälpa forskare kommersialisera sina forskningsresultat. Cerullo fick hjälp av HIS specialister, som gick igenom idén och konstaterade att den skulle bära. Idén vidareutvecklades, och 2016 grundades  Valo Therapeutics Ltd, där även Helsingfors universitets fonder är delägare. Bolaget har utvecklat ett vaccin, och kliniska tester planeras till i år.

Företagandet har förbättrat forskningen

Vincenzo Cerullo är numera både forskare vid Helsingfors universitet och företagare. Han anser att hans arbete som företagare också har förbättrat hans forskningsarbete. Orsakerna är många, men han vill lyfta fram en:

– När man inte forskar bara för att publicera, utan för att man verkligen vill göra något betydelsefullt och skapa förändring – då tar man ett ytterst stort ansvar för sitt arbete och det leder till resultat, säger Cerullo.

Att utreda kommersialiseringsmöjligheter lönar sig

Att hjälpa idéer komma till nytta för mänskligheten är på universitetets ansvar och hör till universitetets tredje uppgift, samverkan med samhället.

– Ingen forskningsbaserad idé som kan hjälpa mänskligheten eller planeten må bättre får bli liggande i skrivbordslådan, säger prorektor Paula Eerola.

Eerola framhåller att innovationer kan födas ur många olika typer av forskning. Det kan handla om tjänster eller teknologi av alla de slag. Hittills har Helsingfors universitets forskning gett upphov till så kallade spinout-företag för allt från nanoläkemedel till applikationer för småbarnspedagogik.

– Om det känns som att “det här kan vara någonting”, lönar det sig att testa idéns kommersialiseringsmöjligheter hos teamet vid HIS. Idéer kan födas som en biprodukt av forskning eller av ett sammanträffande, säger Paula Eerola.

Mål: 200 idéer om året

Vid Helsingfors universitet görs årligen cirka 100 anmälningar om uppfinningar och idéer. Vid Oxfords universitet görs cirka 300 och vid Universitetet i Oslo cirka 200. Helsingfors universitet har nu som målsättning att fördubbla mängden anmälningar.

Målet stöds av kampanjen Your Idea 2020, som syns på flera sätt både på campus och digitalt. Under kampanjen får varje forskare eller forskningsgrupp som anmäler en uppfinning eller idé ett litet arvode som tack.  Arvodet är 300 euro om anmälan kommer från en individuell forskare. En anmälan av flera forskare belönas med 500 euro som fördelas jämnt bland anmälarna.

– Arvodet är en liten belöning för besväret att göra en anmälan, men den egentliga belöningen får forskaren om kommersialiseringen av innovationen lyckas. Då blir forskaren antingen en aktieägare i det grundade bolaget och drar nytta den vägen, eller så får hen en betydande del av vinsterna om idén licensieras, säger vd Jari Strandman från HIS.

Kampanjen är i kraft 26.3.2020–25.3.2021. Läs mer om kampanjens regler (på finska).

Mer om ämnet:

HIS Helsinki.fi-sidor (på finska)
Your Idea 2020-kampanjen (på finska)

Videor: