EU-kommissionär för vetenskap påminner om samarbetets betydelse

Öppenhet är innovationernas musa, konstaterade Carlos Moedas i sitt tal på universitetets inskriptionsdag, och avsåg både gränsöverskridande vetenskap, dialog mellan kulturer och världsåskådningar, mod att misslyckas och öppen tillgång till kunskap.

Linus Torvalds 10 000 rader kod som han skrev när han var student vid Helsingfors universitet på 1990-talet revolutionerade slutgiltigt mjukvaruindustrin, konstaterade Carlos Moedas, EU-kommissionär för området forskning, vetenskap och innovation.

I sitt tal vid Helsingfors universitets inskription använde Moedas operativsystemet Linux som exempel på öppenhetens betydelse när det gäller vetenskap, i Europa och i världen.

‒ Linux koncept baserar sig på öppenhet och samarbete och det är kärnan i systemets fenomenala framgång, sade Moedas.

Öppenhet är enligt Moedas också mycket mer än öppen kod och öppen tillgång till information, kunskap och vetenskapens metoder.

‒ En av den akademiska världens största gåvor till samhället är att påminna oss om samarbetets betydelse – i synnerhet i en tid som erbjuder oändliga möjligheter till samarbete med människor över hela världen när vi löser gemensamma problem.

‒ Öppna innovationer som Linux görs ofta i gränssnittet mellan olika discipliner, inget område står ensamt för verkliga framsteg, sade kommissionären.

Europas megafon

Enhet och sammanhållning är viktiga och avgörande i vår mångskiftande världsdel som har beskrivits som tynande, betonade kommissionären. De är Europas megafon i de globala dialogerna.

Liksom universitets rektor i sitt inskriptionstal uppmanade också Moedas alla tänkare och uppfinnare att med allt större öppenhet och vidsynthet skapa band och kontakter.

Moedas citerade den italienska astronauten Luca Parmitanos som ser vetenskapen som en pyramid: Om man siktar ännu högre måste också pyramidens bas breddas. Endast på så sätt skapar vi rum för öppenhet och kan dra nytta av den.

‒ Om vi väntar oss vetenskapliga genombrott och innovationer måste kunskapsbasen vara bred.

Såväl kommissionär Moedas, universitetets rektor Jukka Kola som de andra talarna, statsminister Juha Sipilä och Professorsförbundets Jaana Hallamaa, fann att de akademiska tänkarnas nyckelroll är lätt att inse och komma ihåg i Helsingfors universitet som var med och byggde Finland som idé, den finska demokratin och ett samhälle som baserar sig på jämställdhet.

Investeringar behövs

Den akademiska världens enhet och samverkan är ändå inte tillräckligt, konstaterade Moedas. Det behövs också ekonomiska satsningar. I Europa råder en stor brist på investeringar som Horizon 2020, det största europeiska forsknings- och innovationsprogrammet någonsin, ska åtgärda med 80 miljarder euro.

När det gäller privata investeringar ligger vi långt efter våra konkurrenter i USA och Asien. Också här försöker unionen vara till hjälp. Moedas hänvisade till Europeiska fonden för strategiska investeringar som kommissionen godkände i juli och som redan har gjort en konkret satsning i Finland, produktionsanläggningarna för biobaserade produkter i Äänekoski

‒ De strategiska satsningarna  – ”Juncker Plan” eller ”Katainen Plan” – är investeringar i kunskapsekonomin.

‒ När vi tillämpar vår kunskap tillsammans gör vi framsteg, sade Moedas och uppmanade också staterna att investera i kunskap för Europas framtid.

Universitetets rektor Jukka Kola konstaterade att Helsingfors universitet ska kompensera regeringens nedskärningar och att man i synnerhet kommer att satsa på att skaffa internationell finansiering.

‒ Vi är medvetna om tankens kraft, och vi utgår från den när vi bygger framtiden, tillsammans med våra samarbetspartner, också under sämre tider, intygade Kola.

Rektors öppningstal

Kommissionär Moedas festtal

Videoinspelning från inskriptionsfesten