Claus Elholm Andersen är årets internationella lärare

Helsingfors universitets studentkår belönade lärare i nordisk litteratur.

Det är tre år sedan Claus Elholm Andersen lämnade den kaliforniska solen och flyttade till Helsingfors för att undervisa nordisk litteratur och danska vid Helsingfors universitet. I går kväll (tisdag 11 november) belönades han för sina insatser och tilldelades priset som Årets internationella lärare. 

– Jag tar emot denna utmärkelse med lycka och stolthet. Det är den bästa feedback man kan få som lärare, säger Andersen. Andersen som arbetar som universitetslärare vid finska, finskugriska och nordiska institutionen är hemma från Aarhus, men har studerat nordisk litteratur vid Köpenhamns universitet. Efter sin examen bodde han tio år i USA där han undervisade bl.a. vid University of Minnesota och UCLA.

– Jag håller fortfarande en kurs i nordisk litteratur vid UCLA varje sommar. Där är ämnet mycket exotiskt.

Priset Årets internationella lärare är instiftat av Helsingfors universitets studentkår och delas ut årligen.

– Målet med priset är att lyfta fram lärare som aktivt utvecklar undervisningen vid universitetet. Det här är vårt sätt att tacka läraren för hans eller hennes insatser. Vi hoppas också att priset uppmuntrar andra lärare att aktivt utveckla nya undervisningsmetoder, berättar Toivo Laitinen som ansvarar för internationella ärenden vid studentkårens styrelse.

Utmaningar…

Andersens goda resultat i föreläsningssalen grundar sig på två saker. För det första handlar det om att utmana de studerande.

– En lyckad föreläsning är en föreläsning där studenterna aktivt deltar i diskussionen, säger Andersen. Med erfarenhet av såväl amerikanska som danska och finländska föreläsningssalar berättar han att han får kämpa lite mer för att aktivera de finländska studerandena.

– Ju mer jag utmanar mina studenter, desto bättre resultat visar de. De finländska studerandena är mycket duktiga och har en hög arbetsmoral, berömmer Andersen.  

… och engagemang

Den andra nyckeln till framgång är att engagera sina studerande.

– Jag tycker att litteratur är fantastiskt! Om jag kan förmedla denna känsla till mina studerande och väcka deras intresse för ämnet jag föreläser om har jag lyckats som lärare, anser Andersen. 

Många universitet, även Helsingfors universitet, satsar på forskningsbaserad undervisning för att motivera sina studerande och engagera dem i det akademiska samfundet. Andersen har vänt på steken och använder sig av undervisningsbaserad forskning i föreläsningssalen.

– Föregående läsår hade vi en kurs om den norske författaren Karl Ove Knausgårds verk Min kamp, som jag granskar i min egen doktorsavhandling. Studenternas diskussioner och analyser blev på detta sätt en del av min forskning, säger Andersen.

Valtteri Kulmala har studerat det danska språket under Andersens ledning och beskriver sin lärare så här:

– Claus är en entusiastisk lärare som lyckas förmedla sin passion för litteratur och politik. Han verkar vara intresserad av sina studerande och vågar också kräva mycket av dem. På fortsättningskursen i danska fick vi t.ex. varje gång som läxa att läsa en nyhetsartikel på danska som vi sen skulle presentera framför hela klassen - helt på "danska"! Det var väldigt lärorikt, minns Kulmala.

Helsingfors universitet intervjuade Claus Elholm Andersen för tre år sedan då han började som lärare vid Uni. Läs intervjun »