Yhteystiedot

__________________________

__________________________

Flamma

etusivun kuva

Tervetuloa suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitokseen!

Välkommen till Finska, finskugriska och nordiska institutionen!

 

 

 

 

 

 

Uutiset / Nyheter

 

Suomen kielen yliopistonlehtori Terhi Ainiala on valittu Opettajien akatemiaan.

Lue lisää »»

Universitetslektor Terhi Ainiala (finska språket) har valts till Lärarakademin.

Läs mer »»

 

 

 

 

 

 

Lotta Jalava kuukauden humanistina: Siperia opetti tundranenetsiä

Lue haastattelu »»

 

 

 

 

 

Ainutlaatuinen Helsingin puhekielen pitkittäiskorpus julkaistu

Helsingin puhekieltä edustava haastatteluaineisto Helpuhe1 on julkaistu Kielipankissa LAT-palvelun kautta.

Lue lisää »»

Längskorpus om talspråk i Helsingfors publicerad

Talspråkskorpusen Helpuhe1 har publicerats på Språkbanken via LAT-servicen.

Läs mer »»

 

 

 

 

 

 

 

Julkaisu: Yrjö Lauranto & Marjut Vehkanen (toim.) 2014. Päättymätön projekti. Puhetta eri S2-foorumeilla.

"Päättymätön projekti" on artikkelikokoelma puhutusta kielestä, vuorovaikutuksesta ja erityisesti niiden opettamisesta.

Lue lisää »»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucia-juhla

Laitoksella järjestetään yhdessä ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kanssa vuotuinen Lucia-juhla.

Lue lisää »»
Katso video »»

Luciafest

Vid institutionen ordnas tillsammans med första årets studenter en årlig luciafest.

Läs mer »»
Se videon »»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koneen Säätiöltä poikkeuksellisen paljon tutkimusrahoitusta laitoksen tutkijoille

Määrällisesti suurimman potin sai vuorovaikutustutkijoiden ja taiteentekijöiden kolmivuotinen yhteishanke, joka analysoi taidetta sekä työnä että välineenä uuden oppimisessa ja syrjäytymisen ehkäisemisessä.

Lue lisää »»

Exceptionellt mycket finansiering från Kone åt institutionens forskare

Den största summan fick ett treårigt samprojekt mellan forskare i växelverkan och kulturarbetare. Projektet analyserar konst både som ett arbete och som ett redskap att lära sig nytt samt att förebygga utslagenhet.

Läs mer »»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomen Leijonan ritarimerkki Leena Silfverbergille

Tasavallan Presidentti on päättänyt myöntää lehtori Leena Silfverbergille Suomen Leijonan ritarimerkin.

Finlands Lejons orden tilldelas åt Leena Silfverberg

Republikens President har beviljat lektor Leena Silfverberg (Finska språket och kulturen) Finlands Lejon orden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Koululaiset eivät opiskele kieliä vapaaehtoisesti

Eduskunnan sivistysvaliokunta otti 11.11. käsittelyyn kansalaisaloitteen, jonka tavoitteena on lopettaa pakollinen ruotsinopiskelu. Professori Hanna Lehti-Eklund pitää ideaa huonona.

Lue lisää »»

Frivillighet ökar inte elevernas språkintresse

Den 11 november inledde riksdagens kulturutskott behandlingen av medborgarinitiativet som siktar på att slopa den obligatoriska svenskundervisningen. En dålig idé, tycker professor Hanna Lehti-Eklund.

Läs mer »»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yliopistonlehtori Laura Visapään vetämä Onnellisuusprojekti tavoittelee 375 000 euron palkintoa Helsinki Challenge -kilpailussa

Onnellisuusprojektissa kielitieteilijät selvittävät, miten yhteiskunnassamme puhutaan onnellisuudesta ja hyvinvoinnista.

Lue lisää »»

Universitetslektor Laura Visapääs Lycklighetsprojekt tävlar om 375 000 euro

I Lycklighetsprojektet undersöker språkforskare hur man pratar om lycka och välbefinnande i samhället.

Läs mer »»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uutisarkisto »» / Nyhetsarkivet »»