Östersjöforskning stärks i svensk-finskt samarbete

Stockholms universitet och Helsingfors universitet fortsätter att utveckla Östersjöforskningen. Kronprinsessan Victoria fanns på plats när samarbetsavtalet skrevs under på Askölaboratoriet.

När Askölaboratoriet i Trosa skärgård startade 1961 var det Sveriges första marina fältstation i Östersjön. 2021 fyllde laboratoriet, som är en del av Östersjöcentrum vid Stockholms universitet, 60 år – men på grund av pandemin fick firandet skjutas på framtiden. I år firas det i stället. Den 13 juni besöktes Askö av särskilt inbjudna gäster med kronprinsessan Victoria i spetsen. På plats fanns även rektorerna för Stockholms respektive Helsingfors universitet samt representanter för Wallenbergstiftelserna och finska Nottbecks stiftelse. Båda är viktiga forskningsfinansiärer, inte minst för forskning om Östersjön.

Gemensamt centrum för Östersjöforskning

Helsingfors universitets havsforskningsstation Tvärminne och Östersjöcentrum har sedan 2017 samarbetat inom ramen för partnerskapet Baltic Bridge. Samarbetet är tänkt att maximera nyttan av de två universitetens forskningsstyrkor och bidra till en tydligare bild av hur människan påverkar Östersjön och generera kunskap om vad som kan göras för att minska negativ påverkan på havet.Samarbetet mellan de två universiteten om Östersjöforskning har nu fördjupats genom det gemensamma Centrum för kustekosystem- och klimatforskning (CoastClim). Förutom havsforskare ingår även atmosfärsforskare och experter på aerosolpartiklar vid de båda universiteten för att gemensamt kunna undersöka hur havet och atmosfären samverkar och vilka effekter det har på klimatet. Den svenska delen i samarbetet koordineras av professor Christoph Humborg, vetenskaplig ledare vid Östersjöcentrum.

– Syftet med CoastClim är att undersöka kustzonens potential som kolsänka och hur den kan hjälpa oss i arbetet med att dämpa klimatförändringarna, säger Christoph Humborg.  

 

Rektorer skrev under samarbetsavtal

Den 13 juni i samband med Askölaboratoriets uppskjutna 60-årsfirande fanns rektorerna Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet, och Sari Lindblom, Helsingfors universitet, på plats och skrev under samarbetsavtalet.

Fältstationer och forskningsfartyg är viktiga plattformar för möten mellan forskare inom olika discipliner. Här på Askö har oräkneliga projekt blivit till genom helt oplanerade möten. Forskningen här har varit och är av stor nytta för Östersjöns och dess framtid, sade Astrid Söderbergh Widding och lade till att hennes förhoppning är att CoastClim ska bli startskottet för ytterligare stark och bred forskning, både på Askö och på Tvärminne.

Helsingfors universitets rektor Sari Lindblom sade att det nya centret CoastClim binder samman expertis i Östersjöforskning och klimatforskning på ett ambitiöst och imponerande sätt.

– Vi är mycket stolta över det vi redan uppnått med framtiden lovar ännu mer. Tillsammans blir vi starkare och kan nå den absoluta forskningstoppen i världen.

 

Kronprinsessan fick inblick i forskningen

Kronprinsessan Victoria besökte även Askö, liksom flera andra speciellt inbjudna gäster. De fick under dagen inblick i forskning som pågår vid Askölaboratoriet, till exempel om tång, livet i grunda vikar och om hotade fiskarter. Marin robotik och Östersjöcentrums största forskningsfartyg Electra visades även upp för besökarna.

– Det är naturligtvis både kul och en stor ära för oss att kronprinsessan och viktiga forskningsfinansiärer vill vara med och fira både vår forskningsstations 60-årsjubileum och det faktum att vi nu fördjupar vårt samarbete med Helsingfors universitet kring de viktiga frågorna för Östersjöns framtid, säger Östersjöcentrums föreståndare Tina Elfwing.  

Kronprinsessan Victoria tittar på en undervattensrobot. Foto: Lisa Bergkvist

 

Priser till två forskare

Under dagen delades dessutom Östersjöakutens pris till minne av Bengt-Owe respektive Ann-Mari Jansson (två av Askölaboratoriets pionjärer) ut. Priserna, som är i form av stipendier, gick till forskarna Johan Eklöf vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, samt Malin Jonell vid Stockholm Resilience Centre. Priserna överräcktes av kronprinsessan Victoria.

Pristagarna Johan Eklöf och Malin Jonell tillsammans med kronprinsessan Victoria. Foto: Lisa Bergkvist

 

LÄS MERTvärminne zoologiska station vid Helsingfors universitet fyller i år 120 år.

Läs Dubbeljubileum – Forskningsstationerna Askö och Tvärminne firar jämna år på Helsingfors universitets webbplats.